Ευκαιρίες Απασχόλησης

Επιστημονικός Συνεργάτης - Σύμβουλος Συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Ημ/νία δημοσίευσης: Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Το Ινστιτούτο Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης (ΙΕΝΕ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος δραστηριοποιείται στον ευρύτερο ενεργειακό τομέα σε Ελλάδα και κυρίως στην ΝΑ Ευρώπη. Το ΙΕΝΕ ζητεί να προσλάβει με σύμβαση έργου, έναν ικανό επιστημονικό συνεργάτη, ο οποίος να έχει εμπειρία στη συγγραφή, υποβολή και παρακολούθηση προτάσεων σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Horizon 2020, Interreg, Jessica, Black Sea Cross Border Cooperation, MED, European Regional Development Fund, European Social Fund κτλ).

Το κύριο έργο του συμβούλου θα είναι η εξεύρεση εταίρων ( partners) τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η σύνταξη και υποβολή προτάσεων σε ελληνικούς και διεθνείς φορείς για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα καθώς και η παρακολούθηση προθεσμιών για νέες προκηρύξεις. Απαραίτητα προσόντα είναι η προϋπηρεσία στο αντικείμενο, η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς και η εξοικείωση στις πλατφόρμες υποβολής και παρακολούθησης των ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων. Ο Σύμβουλος θα συνεργαστεί στενά ως ενεργό μέλος της ομάδας του ΙΕΝΕ όχι μόνον αποκλειστικά σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αλλά και σε διάφορες άλλες μελετητικές δραστηριότητες ανάλογα με τις προτεραιότητες του Ινστιτούτου.

Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές και αξιόλογες προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην δ/νση του Ινστιτούτου υπ’ όψιν κ. Νικολάου Σοφιανού, Συντονιστή Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Αλεξ. Σούτσου 3, 10671 Αθήνα

Τηλ .: 210-3628457,3640278 – Fax: 210-3646144

www.iene.gr - e-mail: [email protected]

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2019 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron