Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Συμμετοχή του ΙΕΝΕ στο 3ο Ενεργειακό Συνέδριο που Διοργάνωσε το HAEE στην Αθήνα

Ημ/νία δημοσίευσης: Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Το ΙΕΝΕ συμμετείχε με δύο εργασίες στο τρίτο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Ενεργειακής Οικονομίας (Hellenic Association of Energy Economics - HAEE) το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 3 – 5 Μαΐου και το οποίο είχε τίτλο: «Energy Transition: European and Global Perspectives» («Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες Προοπτικές για την Ενεργειακή Αλλαγή»).

Πιο συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο παρουσίασε δύο επιστημονικές εργασίες με τίτλο“Dominant Energy Security Issues in SE Europe and Proposed Accommodation Strategies” με συγγραφείς τους Κ. Ν. Σταμπολή, Εκτελεστικό Διευθυντή του IENE και Δ. Μεζαρτάσογλου Διευθυντή Ερευνών του ΙΕΝΕ, με την εργασία να παρουσιάζεται από τον Κ. Ν. Σταμπολή.

Η δεύτερη εργασία με τίτλο“Anticipated Penetration Rate of Electric Vehicles in Greece's Motor Vehicle Market”, με συγγραφείς τους Α. Περέλλη, Ερευνητή του ΙΕΝΕ, Δ. Μεζαρτάσογλου και Κ. Σταμπολή, παρουσιάστηκε από τον Α. Περέλλη.

Η πρώτη εργασία αναφέρεται στην ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση τόσο από πλευράς αγοράς (market integration) όσο και καυσίμων (clean fuels). Μεταξύ άλλων, εξετάζει τις νευραλγικές ενεργειακές υποδομές οι οποίες αποτελούν hotspots για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, καθώς και μέτρα και πολιτικές για την διαχείριση ενεργειακών κρίσεων.

Η δεύτερη εργασία, αναφέρεται σε μια επισκόπηση της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικών Οχημάτων, το θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία και την ανάπτυξή της, καθώς και τα τεχνικά και μη τεχνικά εμπόδια για μια ευρεία υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης.

Οι εν λόγω εργασίες αναμένεται σύντομα να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του ΗΑΕΕ ( www. haee. gr), ενώ έχουν ήδη αναρτηθεί στο www. iene. gr και www. iene. eu.

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2018 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron