Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Εγγραφές Νέων Εταιρικών Μελών στο ΙΕΝΕ

Ημ/νία δημοσίευσης: Παρασκευή, 3 Αυγούστου 2018

Γνωστές εταιρείες του χώρου της ενέργειας αλλά και ευρύτερα έχουν, κατά τους τελευταίους μήνες, εγγραφεί ως εταιρικά μέλη του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ). Στις τέσσερις αυτές εταιρείες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τόσο εγχώριες αλλά και διεθνείς ενεργειακές επιχειρήσεις, μεγάλες συμβουλευτικές και τεχνικές επιχειρήσεις με παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και δραστήριοι φορείς του εγχώριου ενεργειακού κλάδου.

Αναλυτικότερα, τα τέσσερα νέα εταιρικά μέλη του ΙΕΝΕ έχουν ως εξής :

- Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ)που συστάθηκε με την απόσχιση του κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής. Είναι κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά, τηρώντας όλες τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο παραπάνω νομικό πλαίσιο.

- Η LDK Consultants είναι μια ομάδα αναπτυξιακών συμβούλων που αποτελείται από 7 εταιρείες. Ιδρύθηκετο 1968 ωςμηχανολογική εταιρεία που παρέχει υπηρεσίεςστονκλάδοτωνκτιρίων και έχει επεκταθεί από τότεστοντομέα τηςενέργειας, του περιβάλλοντος και τηςυδατοκαλλιέργειας και τωνμεταφορών, της παροχήςσυμβουλών καθώς και της παροχήςσυμβουλών για τηνκοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.Λειτουργείμέσωτηςέδρας τηςστηνΕλλάδα και των περιφερειακών θυγατρικών τηςστηΡουμανία και τηΣερβία για τηΝοτιοανατολική Ευρώπη, τιςΒρυξέλλεςγια τηνΚεντρικήΕυρώπη και τηνΚένυα για τηΝοτιοανατολική Αφρική. Η LDK έχει αναλάβει εργασίες σε περισσότερες από 100 χώρες και το 90% τωνεσόδωντης προέρχεται από τιςξένες αγορές.

- H Enel Romaniaανήκει στην πολυεθνική ENELμεέδρα τηνΙταλία, έναν ολοκληρωμένοόμιλο που δραστηριοποιείται στις αγορέςηλεκτρικήςενέργειας και φυσικού αερίουτηςΕυρώπης και της ΛατινικήςΑμερικής. Στη Ρουμανία αποτελεί από το 2005 τον μεγαλύτερο ιδιωτικό επενδυτήστονενεργειακό τομέα, μεδραστηριότητες στοντομέα τηςδιανομής και της προμήθειας ηλεκτρικήςενέργειας καθώς και στην παραγωγήηλεκτρικήςενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίεςσε 2,8 εκατομμύρια πελάτεςσετρειςμεγάλες περιοχέςτηςχώρας: Muntenia Sud (συμπεριλαμβανομένου τουΒουκουρεστίου), Banat και Dobrogea, αντιπροσωπεύοντας σχεδόντοένα τρίτοτηςτοπικής αγοράςδιανομής.

- H Egna Law Firmέχει μια μακρά και επιτυχημένηιστορία τόσοστην υπεράσπιση όσο και στιςνομικέςσυμβουλές, θέτοντας σταθερά νέουςστόχουςμέσα και έξω από τα ελληνικάσύνορα, για να εξασφαλίσει στους πελάτεςτηςτις βέλτιστε νομικές υπηρεσίες .Τοδικηγορικόγραφείο πουιδρύθηκετο 1984 από τονΕυθύμιο Γ. Ναυρίδηέχειεξελιχθείσεένα από τα μεγαλύτερα νομικάγραφεία, τα οποία χωρίς να υποτιμούντοσυμβατικό μοντέλοδικηγορικής υπεράσπισης έχουν επενδύσεισενομικήεμπειρία, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ωςεκτούτου κατατάσσονται μεταξύ τωνκορυφαίων νομικών επιχειρήσεωνστηνΕλλάδα.

H είσοδος των ανωτέρω εταιρειών στις τάξεις των μελών του ΙΕΝΕ έρχεται αφενός μεν να ενισχύσει το έργο του Ινστιτούτου, δημιουργώντας προοπτικές περεταίρω ανάπτυξης και αφετέρου αποτελεί επιβεβαίωση του ιδιαίτερου ρόλου του στην Ελλάδα και στην ΝΑ Ευρώπη, καθώς και των υψηλής στάθμης υπηρεσιών που προσφέρει στα μέλη του και στο κοινωνικό σύνολο.

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2018 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron