Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ενεργειακών Αγορών Βασικό Θέμα του Ετήσιου Εθνικού Συνεδρίου του ΙΕΝΕ

Ημ/νία δημοσίευσης: Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

Με τη βαρυσήμαντη ομιλία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργου Σταθάκη, να αποτελεί το σημείο αναφοράς, ξεκινά στις 22-23 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στην Αθήνα, το 23ο συνέδριο «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2018», που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) υπό την αιγίδα του ΥΠΕΝ.

Εκτός της ομιλίας του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι ομιλίες και οι τοποθετήσεις των επικεφαλείς των κορυφαίων ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων και εταιρειών. Παράλληλα, σημαντικό γεγονός του 23ου Συνεδρίου «Ενέργεια & Ανάπτυξη», του ΙΕΝΕ θα είναι και η παρουσίαση του World Energy Outlook του ΙΕΑ, από τον επικεφαλής αναλυτή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας, Mr. Kieran McNamara, καθώς και η ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζει το Ιράν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου, από τον γραμματέα της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), Dr. Narsi Ghorban.

Η φετινή εκδήλωση, που θεωρείται κομβική για την επισκόπηση των δρωμένων και των πεπραγμένων στον ελληνικό αλλά και τον διεθνή ενεργειακό τομέα, θα εστιάσει το ενδιαφέρον της στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ενέργεια στην εγχώρια αλλά και στην οικονομία των χωρών της ΝΑ Ευρώπης. Απώτερος σκοπός του συνεδρίου είναι να αποτελέσει για ακόμη μια φορά, ένα πεδίο γόνιμου διαλόγου και προβληματισμού αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Βασικοί στόχοι του διήμερου σημαντικού event είναι να προβληθούν οι επικρατούσες τάσεις και οι προοπτικές, μέσα από τεκμηριωμένες παρουσιάσεις και ανταλλαγή απόψεων, κατά τρόπο ώστε να συμβάλουν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Το φετινό «Ενέργεια και Ανάπτυξη» έχει ως κεντρικό θέμα τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ενεργειακών αγορών, προκειμένου να υπογραμμίσει τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ενεργειακός τομέας, όπως είναι μεταξύ άλλων, η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας, οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής, και η αποκεντρωμένη παραγωγή. Ο κλάδος της ενέργειας είναι υποχρεωμένος να μεταβάλει ριζικά τη λειτουργία του για να μπορέσει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Υπό αυτό το πρίσμα θα χρειαστεί να καταβληθεί περισσότερη προσπάθεια για να αναπτυχθούν περαιτέρω οι ενεργειακές αγορές και για να αναδιαμορφωθεί το ενεργειακό μείγμα, προκειμένου ο ενεργειακός τομέας να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του. Οι εν λόγω προκλήσεις υποχρεώνουν εταιρείες και οργανισμούς σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη, να αναθεωρήσουν την στρατηγική, τα επενδυτικά σχέδια και εν γένει τη θέση τους στις αγορές.

Σε ένα οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς υπό την πίεση των νέων τεχνολογιών και των γεωπολιτικών εξελίξεων, διανοίγονται νέες προκλήσεις αλλά και δυνατότητες. Οι επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές και στο άνοιγμα νέων αγορών, που έχουν κατ΄εξοχήν μακροπρόθεσμη στόχευση, χρειάζονται την εξασφάλιση συνθηκών οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας. Για αυτό το ερώτημα που τίθεται σήμερα και θα εξετασθεί σε βάθος στο επερχόμενο συνέδριο του ΙΕΝΕ, είναι το υπό ποίες προϋποθέσεις, εταιρείες και οργανισμοί, θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που θέτει ο στρατηγικός σχεδιασμός για την επίτευξη των εθνικών στόχων, με την ενεργειακή ασφάλεια και τη νέα δομή των αγορών, χάρη στην εισαγωγή της ψηφιοποίησης, του target model και της διαχείρισης των ρύπων, να αναδεικνύονται ως τα κυρίαρχα θέματα.

Στο Συνέδριο θα λάβουν μέρος διακεκριμένοι εισηγητές και ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ θα πραγματοποιηθούν πλήθος συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης (panel discussions) στις οποίες θα συμμετέχουν γνωστοί παράγοντες της αγοράς. Βασικό χαρακτηριστικό του Συνεδρίου, από το ξεκίνημά του το 1996, είναι η σφαιρική αντιμετώπιση και η ολική προσέγγιση του ενεργειακού τομέα, με ενδελεχή εξέταση των επιμέρους ενοτήτων και την ανάδειξη των διαμορφούμενων συνεργιών και διασυνδέσεων.

Τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια η ενέργεια έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της οικονομίας τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Ο εντυπωσιακός ρυθμός ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα παγκοσμίως οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ραγδαία αύξηση της ενεργειακής ζήτησης για τις σύγχρονες κοινωνίες και οικονομίες, αλλά και για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, και έχει ως συνέπεια μεγάλες σχετικά επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές οι οποίες πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση. Ο αντίκτυπος στο περιβάλλον είναι άμεσος, η δε προστασία του αποτελεί πλέον μία πρώτη προτεραιότητα και εξετάζεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής για την Κλιματική Αλλαγή (βλέπε Συμφωνία Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή, COP21).

Επίσης, η επίσπευση στις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Αν. Μεσόγειο, η προσπάθεια διαφοροποίησης των εισαγωγών φ. αερίου για την κάλυψη των Ευρωπαϊκών αναγκών φ. αερίου μέσω νέων αγωγών και τερματικών LNG, ο ρόλος της Ελλάδας στην διακίνηση φυσικού αερίου και πετρελαίου σε περιφερειακό επίπεδο, η ραγδαία διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας και στην ΝΑ Ευρώπη, καθώς και η κεφαλαιώδης σημασία της ενεργειακής αποδοτικότητας αποτελούν θεματικές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που θα συζητηθούν διεξοδικά στο Συνέδριο.

Για άλλη μια φορά το φετινό «Ενέργεια και Ανάπτυξη», θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων, από την ενέργεια, το περιβάλλον και την γεωπολιτική. Η βασική θεματολογία του Συνεδρίου συνοψίζεται ως ακολούθως:

-Διεθνείς και Περιφερειακές Ενεργειακές και Γεωπολιτικές Εξελίξεις

-Η Ενεργειακή Μετάβαση σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη

-Στρατηγικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ενεργειακών Αγορών

-Οι Διεθνείς Αγορές Ενέργειας σε Μετασχηματισμό

-Οι Βασικές Προκλήσεις για την Ελληνική Ενεργειακή Αγορά

-Ο Κρίσιμος Ρόλος του Φυσικού Αερίου και των ΑΠΕ στον Μετασχηματισμό της Ελληνικής Ενεργειακής Αγοράς

-Πόσο Εφικτή είναι η Απανθρακοποίηση του Ηλεκτρικού Συστήματος;

-Έρευνες Υδρογονανθράκων στον Ελλαδικό Χώρο και την Ανατολική Μεσόγειο

-Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός και Ενεργειακή Ασφάλεια

-Ηλεκτροκίνηση στις Μεταφορές

-Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Έξυπνα Κτίρια και Έξυπνες Πόλεις, Έξυπνα Νησιά

Χορηγοί της διοργάνωσης είναι τα «Ελληνικά Πετρέλαια» και η ΔΕΗ, ενώ στους υποστηρικτές συμπεριλαμβάνονται η Energean Oil & Gas, η δικηγορική εταιρεία KG Law Firm, η MAS και η Energy Live.

 

Τέλος, βασικοί χορηγοί επικοινωνίας είναι το πρώτο ενεργειακό ενημερωτικό portal Energia.gr, η εφημερίδα «Καθημερινή», η FMVoice καθώς και το Energypress.

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

WEC

Energy Community

Eurelectric

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2019 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron