Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Ολοκληρώθηκε η Νέα Μελέτη του ΙΕΝΕ για την Ενεργειακή Ασφάλεια της Ελλάδας

Ημ/νία δημοσίευσης: Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

Πρόσφατα, το ΙΕΝΕ ολοκλήρωσε μία νέα έκθεση υπό τον τίτλο:«Ενεργειακή Ασφάλεια της Ελλάδας και Προτάσεις για την Βελτίωσή της», συμβάλλοντας για ακόμη μια φορά στο σχεδιασμό και την εκπόνηση της ενεργειακής πολιτικής της χώρας.Η έκθεση εκπονήθηκε από το in- houseεπιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου, στο πλαίσιο κατάρτισης του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού της Ελλάδας από την Εθνική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Η έκθεση του ΙΕΝΕ εστιάζει ιδιαίτερα στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας, καθώς αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους στη χάραξη της ενεργειακής στρατηγικής, για κάθε χώρα, αλλά και για ενώσεις κρατών, όπως είναι η ΕΕ. Η δυνατότητα εξασφάλισης αδιάλειπτης παροχής ενέργειας, με ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, άνθρακα ή πετρέλαιο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία των ενεργειακών συστημάτων στα οποία βασίζεται σήμερα η τεχνολογικά προσανατολισμένη κοινωνία και οικονομία.

Στόχος της έκθεσης είναι να αναδείξει το σημαντικό ρόλο της ενεργειακής ασφάλειας, τους παράγοντες που την επηρεάζουν, τη διαχρονική αξία της έννοιας, καθαυτής, καθώς και το πόσο καθοριστική συμβολή έχει για ένα μεγάλο όγκο στοιχείων που συσχετίζονται και αλληλεπιδρούν στη λειτουργία των κρατών, της οικονομίας και της κοινωνίας και επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.Εκτός όλων αυτών, το βασικό ζητούμενο της έκθεσης είναι να παρουσιάσει τρόπους μέτρησης της ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και τις πολιτικές εκείνες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο, σε συνάφεια με τις πολιτικές της ΕΕ και οι οποίες θα συνέβαλαν καθοριστικά στη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας.

Το ΙΕΝΕ προτείνει τη σταδιακή μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ελλάδας από τις εισαγωγές, σε ποσοστό 54% έως το 2030, δηλαδή, τον υφιστάμενο ευρωπαϊκό μέσο όρο, από το τρέχον επίπεδο του 73,6%, όπως είχε διαμορφωθεί το 2017. H υιοθέτηση του συγκεκριμένου στόχου από την Ελλάδαπρέπει να αποτελέσει έναν σταθερό και αδιαπραγμάτευτο στόχο, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί, με οικονομικά οφέλη για την χώρα, μέσω της μείωσης του όγκου των εισαγόμενων καυσίμων και την παραγωγή αντίστοιχων εγχώριων(φυσικό αέριο και πετρέλαιο), με παράλληλη αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και ευρεία εφαρμογή μέτρων για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Eπικεφαλής της επιστημονικής ομάδας ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Σταμπολής, Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΕΝΕ, ο οποίος συμμετείχε στην Επιτροπή ΕΣΕΚ, κατόπιν προσκλήσεως του κ. Μιχάλη Βερροιόπουλου, Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προέδρου της Επιτροπής ΕΣΕΚ.Ιδιαίτερη συμβολή στην εκπόνηση της έκθεσης είχαν, επίσης, ο κ. Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, πρόεδρος του ΙΕΝΕ και ο κ. Δημήτρης Μεζαρτάσογλου, Υπεύθυνος Μελετών του ΙΕΝΕ.

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) περιγράφει την υπάρχουσα δομή του ενεργειακού τομέα, καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα πολιτικής για την επίτευξη των εθνικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων έως το 2030, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές πολιτικές και δεσμεύσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για πρόσβαση στην πλήρη έκθεση, μπορείτε να επισκεφθείτε το τμήμα «Μελέτες» στην ιστοσελίδα του ΙΕΝΕ στο www.iene.gr

 

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

WEC

Energy Community

Eurelectric

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2019 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron