Άρθρα-Αναλύσεις

Ευρωκοινοβούλιο: Νέα Συμφωνία Φέρνει Εναλλαγή Προμηθευτή Χωρίς Τέλη, Χρήση Έξυπνων Μετρητών και Δωρεάν Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών

Ημ/νία δημοσίευσης: Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018

Η δημιουργία μιας …ξεχωριστής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, με στόχο την καλύτερη ενσωμάτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συμφωνήθηκε –ανεπίσημα- από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα κράτη μέλη της ΕΕ την περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται για μια αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων προκειμένου να αρθούν οι φραγμοί στο διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθηθεί η δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ρεύματος όπου το 70% του συνόλου της θα μπορεί να …περνά ελεύθερα τα σύνορα των κρατών μελών. Αυτό θα διευκολύνει την ενσωμάτωση της «πράσινης» ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο και θα υποστηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη του δεσμευτικού ευρωπαϊκού στόχου του 32% ΑΠΕ έως το 2030. Επιπλέον, η προσπάθεια εστιάζει στο να καταστήσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ πιο ανταγωνιστική και προσανατολισμένη στον καταναλωτή.

Ένα καλύτερο «deal» για τους καταναλωτές

Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν ουσιαστικά από τους προτεινόμενους κανόνες, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

Εναλλαγή. Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να προσφέρουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αλλάξουν προμηθευτή (χωρίς τέλη) εντός μιας μέγιστης προθεσμίας τριών εβδομάδων (και 24 ωρών έως το 2026).

Έξυπνους μετρητές. Οι καταναλωτές θα πρέπει να κάνουν χρήση έξυπνων μετρητών ώστε να ελέγχουν την κατανάλωσή τους, εκτός εάν η ανάλυση σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος καταδείξει ότι το κόστος υπερβαίνει τα οφέλη.

Σύγκριση τιμών. Οι καταναλωτές θα έχουν δωρεάν πρόσβαση σε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο σύγκρισης τιμών.

Επιπλέον, μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το συμφωνηθέν κείμενο προβλέπει πρόσθετη αξιολόγηση της ΕΕ (μαζί με τις εθνικές) σχετικά με τους κινδύνους μιας ενδεχόμενης έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας στα κράτη μέλη. Στόχος είναι να αποφευχθεί η άσκοπη χρήση των μηχανισμών επάρκειας ισχύος, με τους οποίους οι εθνικές αρχές επιδοτούν συμβατικές μονάδες παραγωγής ρεύματος προκειμένου να βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής (για περιορισμένο χρονικό διάστημα) όταν υπάρχει αιχμή ζήτησης ή πτώση της παραγωγής ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγών Ενέργειας.

Με τον νέο κανονισμό η ΕΕ αποφάσισε να θέσει αυστηρότερα όρια ώστε να εμποδίσει τους πλέον ρυπογόνους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής άνθρακα στην Ευρώπη να λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις. Έτσι, έγινε δεκτή η φιλόδοξη πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου, για αποκλεισμό από τους μηχανισμούς επιδότησης, μετά το 2025, των υφιστάμενων μονάδων που έχουν εκπομπές πάνω από 550 γραμμάρια CO2 (διοξειδίου του άνθρακα) ανά παραγόμενη κιλοβατώρα (KWh), αλλά και όλων των νέων μονάδων που εκπέμπουν πάνω από αυτό το όριο και θα μπουν σε εμπορική λειτουργία μέσα στο 2019.

Ενεργειακή φτώχεια και ρύθμιση των τιμών

Επίσης, βάσει των συμφωνηθέντων αλλαγών, τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να ρυθμίζουν προσωρινά τις τιμές προκειμένου να προστατεύσουν τα φτωχά, ευάλωτα νοικοκυριά. Η Κομισιόν θα πρέπει έως το 2025 να υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη συνολική πρόοδο της ΕΕ, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πρόταση και για τον τερματισμό των ρυθμιζόμενων τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια.

Η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών εκτιμάται ότι θα καταστήσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, πανευρωπαϊκά, πιο ανταγωνιστική, ώστε να μπορεί να προμηθεύσει τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά της ΕΕ με προσιτή και ασφαλή ενέργεια. Η συμφωνία θα προωθηθεί άμεσα στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και στο Συμβούλιο για έγκριση. Ο κανονισμός και η οδηγία θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν την οδηγία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

WEC

Energy Community

Eurelectric

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2019 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron