Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

To IENE Διοργανώνει Ημερίδα με Θέμα: “Οι Προκλήσεις στην Λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας”

Ημ/νία δημοσίευσης: Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019

Το ΙΕΝΕ, παρακολουθώντας τις εξελίξεις που σοβούν προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την πρόοδο στην πορεία επίτευξης των στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ανέλαβε την πρωτοβουλία να οργανώσει μία σε βάθος συζήτηση για τις προκλήσεις που ανακύπτουν, με την συμμετοχή εκπροσώπων σημαντικών ενεργειακών φορέων και ειδικών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η Ημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου 2019, θα επικεντρωθεί και στην προσεχή έναρξη της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019), καθώς και των σχετικών αλλαγών στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια ενιαία αγορά, προς όφελος των συμμετεχόντων σε αυτήν, αλλά και των τελικών καταναλωτών.

Καθώς οι εξελίξεις των τελευταίων ετών οδηγούν στον ριζικό μετασχηματισμό του ηλεκτρικού συστήματος, με την αγορά, την παραγωγή και τα ηλεκτρικά δίκτυα να βρίσκονται σε φάση μετάβασης, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη ενοποιήσει τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που δεν συμβαίνει, όμως, και στην περίπτωση της ΝΑ Ευρώπης.

Το μοντέλο-στόχος (target model) για την ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά προσδιορίζει τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι επιμέρους εθνικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας των χωρών-μελών, όπως και η Ελλάδα, ώστε να διαμορφώσουν μια κοινή αρχιτεκτονική λειτουργίας, η οποία θα οδηγήσει ακολούθως στην σύζευξη των αγορών της ΕΕ και στον ανταγωνισμό προς όφελος του τελικού καταναλωτή. Ο βασικός στόχος της ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους στους καταναλωτές και η ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, μέσω της διαμόρφωσης και σταδιακής σύγκλισης των τιμών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση μηχανισμών, όπως το ενεργειακό χρηματιστήριο και της ενίσχυσης, αλλά και επέκτασης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών για την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς.

Στην ειδική αυτή εκδήλωση του ΙΕΝΕ θα συζητηθούν, επίσης, οι δρομολογούμενες αναγκαίες αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία της εγχώριας λιανικής αγοράς ενόψει της επικείμενης μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ και την είσοδο νέων παικτών στην αγορά. Βασικά ερωτήματα για το μέλλον της ενεργειακής αγοράς και τον ανταγωνισμό στη λιανική, θα δώσουν την αφορμή για μία ευρεία συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ φορέων και παικτών της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και ΑΠΕ, αλλά και βιομηχανικών καταναλωτών.

Επίσης, στην Ημερίδα του ΙΕΝΕ πρόκειται να εξεταστούν τα θέματα που αφορούν στις διεθνείς ενεργειακές διασυνδέσεις και τον κομβικό ρόλο τους στις εισαγωγές-εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και στην σύζευξη των αγορών και το πως αυτές μπορούν να συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και την επίτευξη ανταγωνιστικών τιμών για την βιομηχανία και την οικονομία.

Στους εισηγητές της Ημερίδας συγκαταλέγονται ορισμένα από τα πλέον καταξιωμένα στελέχη του Ελληνικού ενεργειακού τομέα, εμπειρογνώμονες με βαθιά γνώση της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, καθώς και εκπρόσωποι του νεοσύστατου Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

WEC

Energy Community

Eurelectric

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2019 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron