Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Νέο Κείμενο Εργασίας από το ΙΕΝΕ για τον Ρόλο του Φυσικού Αερίου στον Μετασχηματισμό της Ελληνικής Ενεργειακής Αγοράς

Ημ/νία δημοσίευσης: Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019

Αναρτήθηκε σήμερα (26/3) στην κατηγορία « Working Papers IENE» του  www. iene. gr το Κείμενο Εργασίας Νο. 25, με τίτλο «Ο κρίσιμος ρόλος του φυσικού αερίου στον μετασχηματισμό της ελληνικής ενεργειακής αγοράς». Το νέο αυτό Κείμενο Εργασίας του ΙΕΝΕ εκπονήθηκε από τον κ. Αναστάσιο Τόσιο, Εμπορικό Διευθυντή της Εταιρείας Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α.) Αττικής Α.Ε., Εταίρο και Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΙΕΝΕ, αλλά και Πρόεδρο της Επιτροπής Φυσικού Αερίου του Ινστιτούτου.

Στο συγκεκριμένο κείμενο εργασίας αναλύεται συνοπτικά ο ρόλος του φυσικού αερίου για τη μετάβαση του ελληνικού ενεργειακού τομέα προς τον περιορισμό των εκπομπών αέριων ρύπων και της μεγάλης χρήσης των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση. Το φυσικό αέριο δεν αποτελεί μόνο μεταβατικό καύσιμο προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών, αλλά και διαρκές υποστηρικτικό μέσο για την ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο.

Καθώς οι εγχώριες αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου από 1.1.2018 έχουν απελευθερωθεί πλήρως, το συγκεκριμένο κείμενο εργασίας καταγράφει με λεπτομέρεια τις σχετικές τάσεις των αγορών αυτών, όπως αυτές διαμορφώνονται την τρέχουσα περίοδο στη χώρα μας.

Ως γνωστόν, το φυσικό αέριο παρουσιάζει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη (χαμηλότερες εκπομπές ρύπων έναντι των στερεών και υγρών καυσίμων), αλλά και μεγάλη ευελιξία στη μεταφορά και τελική χρήση του. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται έντονη κινητικότητα στην κατασκευή μεγάλων έργων διασύνδεσης με άλλες χώρες, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη της μεταφοράς και της διανομής αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Σκοπός του κειμένου εργασίας είναι η συνοπτική καταγραφή του ρόλου του φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά τα επόμενα έτη, αλλά και των πιθανών συνεργειών με την αγορά ηλεκτρισμού στο πλαίσιο της προσδοκώμενης κοινής ανάπτυξής τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

WEC

Energy Community

Eurelectric

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2019 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron