Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Συμμετοχή ΙΕΝΕ στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για το Δεκαετές Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2030 του ΔΕΣΦΑ

Ημ/νία δημοσίευσης: Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020

Συμμετέχοντας ενεργά στην δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), το ΙΕΝΕ κατέθεσε τα σχόλιά του πάνω στο σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) για τα έτη 2021-2030. Τα σχόλια του ΙΕΝΕ διακρίνονται σε γενικά και ειδικά και συνοψίζονται ως εξής:

 

Γενικά Σχόλια

 

1. Η Μελέτη Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ 2021-2030, που έχει ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση του 10ετούς Πλάνου Ανάπτυξης, λαμβάνει υπόψη της το ΕΣΕΚ, όπως αυτό κυρώθηκε στο ΦΕΚ Β΄4893/31.12.2019. Όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο διαδικασία αναθεώρησης των κλιματικών και ενεργειακών στόχων που είχαν τεθεί για το 2030 [1] . Δεδομένου ότι η Ελληνική Κυβέρνηση έχει ήδη ταχθεί υπέρ των υψηλότερων στόχων [2] , θα πρέπει τα νέα δεδομένα να ληφθούν υπόψη τόσο στην Μελέτη Ανάπτυξης όσο και στο Πλάνο Ανάπτυξης (σενάρια ΕΣΕΚ και ΕΣΕΚ adjusted).

 

2. Το ΑΣΦΑ Διώρυγα Gas θα πρέπει να ενταχθεί στο 10ετές Πλάνο Ανάπτυξης για τους ακόλουθους λόγους:

· Αποτελεί έργο αντίστοιχο με το FSRU Αλεξανδρούπολης που έχει ενταχθεί στο 10ετές Πλάνο Ανάπτυξης,

· Αποτελεί πρόσθετη είσοδο LNG, πλέον της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια εφοδιασμού και την ρευστότητα της αγοράς ή την δυνητική λειτουργία gas trading hub στην Ελλάδα,

· Σε πλήρη αναλογία με τον τρόπο ανάκτησης του κόστους σύνδεσης του FSRU Αλεξανδρούπολης, με το ΕΣΦΑ μέσω Τέλους Σύνδεσης και μηδενικής επιβάρυνσης των Χρηστών Μεταφοράς, η ένταξη του ΑΣΦΑ Διώρυγα Gas δεν επιβαρύνει του Χρήστες,

· Η θέση του ΑΣΦΑ βρίσκεται στο νότιο άκρο του ΕΣΦΑ που εμφανίζει και το υψηλότερο φορτίο, σύμφωνα με το Σχεδιασμό Εξισορρόπησης Φορτίου του ΔΕΣΦΑ.

Ειδικά Σχόλια επί του Κειμένου

 

Β. Προγραμματισμένα Έργα

 

Β1/2. Αγωγός Νέας Μεσημβρίας - Ευζώνων/Γευγελή και Μετρητικός Σταθμός

 

Για τον συγκεκριμένο διασυνδετήριο αγωγό των συστημάτων Ελλάδος - Βόρειας Μακεδονίας, έχει εκδοθεί άδεια ΑΣΦΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1324/2018 Απόφαση της ΡΑΕ στην εταιρεία "Windows International" και η οποία έχει καταθέσει τις αντιρρήσεις της σε παλαιότερη διαβούλευση επί του Πλάνου Ανάπτυξης ΕΣΦΑ [3] . Καθώς το έργο βρίσκεται σε προχωρημένη φάση ωρίμανσης και αναμένεται Τελική Επενδυτική Απόφαση τον Δεκέμβριο του 2020 και δεν μπορεί το έργο ταυτόχρονα να ενταχθεί τόσο στο ΕΣΜΦΑ όσο και να αποτελεί αδειοδοτημένο ΑΣΦΑ, προτείνεται η Αρχή να αξιολογήσει κατά πόσο θα απαιτηθεί επίλυση τυχόν σύγκρουσης μεταξύ των δύο project promoters (ΔΕΣΦΑ και Windows International - εφόσον συνεχίσει η Windows International να διεκδικεί την υλοποίηση του έργου), που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε σημαντικές καθυστερήσεις υλοποίησης της διασύνδεσης που είναι άκρως απαραίτητη, τόσο για την χώρα μας, όσο και για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 

Β3/2. Πιλοτικός Σταθμός Φόρτωσης Βυτιοφόρων

Β3/3. Νέα Προβλήτα Small-Scale LNG στον Τερματικό Σταθμό Ρεβυθούσας

 

Ειδικότερα, για την περίπτωση του Πιλοτικού Σταθμού Φόρτωσης Βυτιοφόρων που αναμένεται να ενταχθεί στο Σύστημα ένα έτος νωρίτερα από το small- scale LNG, θα πρέπει να συμπληρωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να καταστεί ο Σταθμός της Ρεβυθούσας εκτός από Σημείο Εισόδου και Σημείο Εξόδου. Η απαίτηση δεν αφορά μόνο τα ανωτέρω δύο έργα αλλά και την υπηρεσία reloading/uploading LNG, που θα μπορούσε να προσφέρει ο ΔΕΣΦΑ σε Χρήστες. Οι διαχειριστές των περισσότερων Ευρωπαϊκών τερματικών σταθμών υποδοχής LNG παρέχουν αυτήν την υπηρεσία, η οποία, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, θα προσφέρει αποδοτικότερη λειτουργία του Σταθμού (utilization) όταν δεν θα καλύπτεται πλήρως η δυναμικότητα με εκφορτώσεις.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με παλαιότερο 10ετές πλάνο ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ (2016-2025), οι εργασίες της 2ης αναβάθμισης του Σταθμού της Ρεβυθούσας, περιλαμβάνουν τις απαραίτητες μηχανολογικές τροποποιήσεις των υφιστάμενων εγκαταστάσεων εκφόρτωσης, ώστε να είναι δυνατή η αντίστροφη ροή LNG προς τον λιμενοβραχίονα και να δίνεται έτσι η δυνατότητα φόρτωσης LNG από τις δεξαμενές της Ρεβυθούσας σε μεγάλα πλοία χωρητικότητας τουλάχιστον 20.000 m3 (uploading).Συνεπώς, ο ΔΕΣΦΑ έχει φροντίσει ήδη να υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα. Εκκρεμεί το ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και να συμπεριλάβει ο ΔΕΣΦΑ την υπηρεσία στον Κατάλογο Πρόσθετων Υπηρεσιών LNG. Καθώς για να εκκινήσει η διαδικασία συμπλήρωσης του ρυθμιστικού πλαισίου, απαιτείται εισήγηση/πρόταση του ΔΕΣΦΑ, ενώ παράλληλα προτείνεται να αναφερθεί στη διαβούλευση ως πρόταση προς το ΔΕΣΦΑ.

 

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς και των εταιρειών να δραστηριοποιηθούν στην προμήθεια απομακρυσμένων δικτύων με LNG, προτείνεται να δοθούν στην δημοσιότητα περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες/λειτουργικά χαρακτηριστικά για τον Σταθμό Φόρτωσης Βυτιοφόρων, καθώς αφενός η θέση φόρτωσης στην αρχή θα είναι μόνο μία και αναμένεται να απαιτείται σημαντικός χρόνος μεταφοράς των βυτιοφόρων στην νησίδα που επηρεάζει σημαντικά όλη την σχετική εφοδιαστική αλυσίδα.

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2020 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron