Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Βαρυσήμαντη Έκθεση ΙΕΝΕ για την ανάπτυξη των ελληνικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων

Ημ/νία δημοσίευσης: Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022

Αναρτήθηκε σήμερα (11/4) στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου (εδώ) η ειδική Έκθεση που εκπόνησε τις τελευταίες εβδομάδες το επιτελείο του ΙΕΝΕ για τις δυνατότητες εκμετάλλευσης του δυναμικού υδρογονανθράκων που αποδεδειγμένα διαθέτει η Ελλάδα. 

Η εν λόγω Έκθεση αναδεικνύει τις σημαντικές δυνατότητες που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο για την ανάπτυξη του κλάδου των υδρογονανθράκων και την διενέργεια στοχευμένων ερευνών από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες με απώτερο στόχο την ανακάλυψη και εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Σύμφωνα με στοιχεία που περιέχονται στην Έκθεση, υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι που έχουν ήδη αναγνωρισθεί μέσα από την επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων που έχουν προκύψει από τις μέχρι σήμερα σεισμικές έρευνες. 

Μετά από ενδελεχή ανασκόπηση της μέχρι σήμερα ερευνητικής και παραγωγικής εμπειρίας στην Ελλάδα και των ενεργειακών αναγκών της χώρας, η Έκθεση του ΙΕΝΕ καταλήγει σε μια σειρά από ενδιαφέροντα συμπεράσματα με πλέον σημαντική την διαπίστωση ότι οι υδρογονάνθρακες θα εξακολουθήσουν να αποτελούν για αρκετά χρόνια ακόμα βασικό συστατικό στοιχείο του ενεργειακού μίγματος της παγκόσμιας, της ευρωπαϊκής και της ελληνική οικονομίας. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον, οικονομικό και γεωπολιτικό, να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό στην έρευνα και αξιοποίηση των αποθεμάτων που διαθέτει με πρωταρχικό στόχο την κάλυψη μέρους ή του συνόλου των αναγκών της σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και ενδεχομένως την εξαγωγή φ. αερίου προς άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Η Έκθεση του ΙΕΝΕ καταλήγει με την διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων προς την Πολιτεία, όπου, μεταξύ άλλων, επισημαίνει την ανάγκη για την έκφραση ξεκάθαρης πολιτικής βούλησης για την στήριξη της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, την άρση των οποίων γραφειοκρατικών εμποδίων που δυσχεραίνουν την έγκαιρη αδειοδότηση καθώς και την κυβερνητική παρότρυνση προς τις παραχωρησιούχες εταιρείες όπως επισπεύσουν τις έρευνες και θέσουν στόχους για ερευνητικές γεωτρήσεις. Ακόμα το ΙΕΝΕ προτείνει την άμεση προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού νέων περιοχών που παρουσιάζουν τεχνικό ενδιαφέρον. 

Η Έκθεση του ΙΕΝΕ και τα λεπτομερή συμπεράσματα και προτάσεις της θα παρουσιαστούν σε διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, 19 Απριλίου. Σχετική πρόσκληση προς τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ θα σταλεί εγκαίρως με οδηγίες για την πρόσβαση και την παρακολούθηση. 

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2022 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron