Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

13ο SEE Energy Dialogue: Αναγκαία η Εμβάθυνση του Περιφερειακού Συντονισμού για την Ενίσχυση της Ενεργειακής Ασφάλειας στην Ευρώπη

Ημ/νία δημοσίευσης: Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022

Η δεύτερη ημέρα του 13ου SEE Energy Dialogue που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), από χθες, στην Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε δυναμικά, με την πέμπτη συνεδρία που είχε σαν ειδικό θέμα: "Νetworks, Εnergy Storage and Innovations for Higher RES Penetration." Στη συνεδρία την οποία συντόνισε ο κ. Κωστής Σταμπολής, Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου, κύριος ομιλητής ήταν ο Δρ. Γιάννης Καμπούρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ηλεκτρικής Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (SEleNe CC ) που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη. Ο κ. Καμπούρης αναφέρθηκε στη σημασία του περιφερειακού συντονισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη και μίλησε διεξοδικά για τα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε, τα οποία περιλαμβάνουν περιβαλλοντικούς στόχους, την αξιοποίηση των ΑΠΕ και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο της σταθερής πολιτικής για την Ευρώπη, τις τελευταίες δεκαετίες.

Αναφέρθηκε, ακόμη στην ανάγκη εναρμόνισης της νομοθεσίας μέσω της προώθησης "πακέτων" ενεργειακής πολιτικής, δηλαδή, κανονισμών που θα εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και στον καθορισμό ειδικών στόχων για τις εκπομπές αερίων ρύπων, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και γιατη Διασυνδεσιμότητα.Ο Δρ. Καμπούρης μίλησε ακόμη για την κοινή δομή της αγοράς του Τarget Model για την οποία επεσήμανε ότι είναι καίριας σημασίας για να καταστεί δυνατή η σύζευξη της αγοράς, ενώ υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο των ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Για τον επικεφαλής του SEleNe CC παρατηρείται ήδη υψηλός βαθμός εναρμόνισης, ήτοι κώδικες δικτύου, κανόνες αγοράς, κοινές δημοπρασίες δυναμικότητας κ.λπ, αν και όπως επεσήμανε υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι λόγω της υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ, της συμπεριφοράς της αγοράς, της άτακτης μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.

Εξήγησε επίσης τον καίριο ρόλο που καλούνται να παίξουν οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΤSO’s) και ο ευρωπαϊκός σύνδεςσμος Δικτύων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς(ENTSO –E) που αντιπροσωπεύει 42 Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς από 35 χώρες της Ε.Ε. του οποίου αποστολή είναι η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η βέλτιστη λειτουργία της.

Ο Δρ. Καμπούρης μίλησε ακόμη για την 3η δέσμη μέτρων που οδήγησε στη σύζευξη της αγοράς σε όλη την Ε.Ε. και άρχισε να αντιμετωπίζει την ασφάλεια με παγκόσμιο τρόπο αι ανέφερε πως η δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια (CEP) είναι η επόμενη σημαντική εφαρμογή που θα τεθεί σε κίνηση.

Αναφέρθηκε διεξοδικά, στο ζήτημα της σύζευξης της αγοράς που χαρακτήρισε ως σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της αγοράς, και έχει στόχο τη χρήση της φθηνότερης παραγωγής, με τον καθορισμό μιας μοναδικής τιμής στις αγορές χονδρικής, ενώ υπογράμμισε πως η CEP απαιτεί περαιτέρω εξελίξεις στον περιφερειακό συντονισμό έτσι ώστε οι νέες δομές (RCCs SORs) να είναι λειτουργικές έως την 1η Ιουλίου του έτου που διανύουμε.

Τέλος, είπε πως η ΝΑ Ευρώπη αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά στην ανάγκη αύξησης της διασυνδεσιμότητας και εκτίμησε πως η βελτιστοποίηση και ο διαμοιρασμός των αποθεμάτων σε περιφερειακό επίπεδο αποτελεί το πιο δύσκολο έργο.

Σημαντικές ήταν και οι παρεμβάσεις των μελών του πάνελ όπως της κας Vesna Borozan, καθηγήτριας στο Faculty of Electrical Engineering & Information Technologies, Univ. of Sts Cyril and Methodius και μέλους του IENE, από την Βόρεια Μακεδονία, του Δρ. Mustafa Tiris, General Manager, TDinamik Energy, από την Τουρκία, της κας Στέλλας Ζαχαρία, Head of Energy Policy and Regulation στην TERNA Energy , καθώς και του κ. Ζήσιμου Μαντά, Head of Project Development and Licensing, στην Motor Oil.

( του Αδάμ Αδαμόπουλου, από energia.gr, 17/06/2022)

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2023 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron