Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Συμμετοχή ΙΕΝΕ στη Δημόσια Διαβούλευση της Κομισιόν Σχετικά με την Αναδιοργάνωση της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ημ/νία δημοσίευσης: Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023

Στην Δημόσια Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ συμμετείχε ενεργά το ΙΕΝΕ υποβάλλοντας σχόλια και παρατηρήσεις. Το Ινστιτούτο επικροτεί αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει ως σκοπό την καλύτερη προστασία των καταναλωτών από την υπερβολική αστάθεια των τιμών, τη στήριξη της πρόσβασής τους σε ασφαλή ενέργεια από καθαρές πηγές και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αγοράς.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Κομισιόν, το ισχύον σύστημα έχει δημιουργήσει μια αποτελεσματική, καλά ολοκληρωμένη αγορά εδώ και πολλά χρόνια, επιτρέποντας στην ΕΕ να δρέπει τα οικονομικά οφέλη μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας, εξασφαλίζοντας τον εφοδιασμό και προωθώντας τη διαδικασία απανθρακοποίησης. Ωστόσο, έχουν εντοπιστεί ορισμένες αδυναμίες στο σύστημα.

Ειδικότερα, όπως τονίζει η Κομισιόν, στην τρέχουσα κρίση υψηλών και ασταθών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, η οικονομική επιβάρυνση έχει μεταφερθεί στους τελικούς καταναλωτές. Συνεπώς, απαιτείται μεταρρύθμιση για την καλύτερη προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις υψηλές τιμές ενέργειας, την αύξηση της ανθεκτικότητας και την επιτάχυνση της μετάβασης που ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στο σχέδιο REPowerEU.

Μεταξύ των σχολίων που υπέβαλε, το ΙΕΝΕ κρίνει ότι τα ΡΡΑs είναι όντως πολύ καλό εργαλείο για τη σταθερότητα των τιμών σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο, αρκεί να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να επαναπωληθούν ή και να αγοραστούν όχι μόνο από την αρχή της συμφωνίας μέσω μιας δομημένης αγοράς. Αυτό διότι είναι πολύς καιρός τα 10 ή 15 χρόνια για τους δύο αντισυμβαλλόμενους και πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν σε τόσο μακρύ χρονικό διάστημα.

Επίσης, το σύστημα και κυρίως το δίκτυο χρειάζεται σαφή ενίσχυση για να δημιουργηθεί ο ηλεκτρικός χώρος που χρειάζονται οι όλο και περισσότερες ΑΠΕ. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερα φωτοβολταϊκά σε στέγες και ταράτσες, όπως και στο smart metering.

Τέλος, η διαφάνεια και ο έλεγχος της Αγοράς κατά REMIT βρίσκεται σε επιθυμητά επίπεδα, αλλά μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω, ώστε να μην υπάρχει σπατάλη πόρων και πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού για αποκόμιση (μεγάλων) κερδών, είτε από μεγάλους είτε από μικρότερους παίκτες.

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2023 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron