Χορηγοί Εκδήλωσης

Alstom: power generation and rail transport global leader
EGL Schweiz - EGL Hellas
ΔΕΗ Α.Ε.
Prometheus Gas S.A.

 

Υποστηρικτές

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.
Hλιακή φωτοβολταϊκή ενέργειας. φωτοβολταϊκό έργο, κατασκευαστές φωτοβολταϊκών πάνελ, φωτοβολταϊκά συστήματα - Martifer
Aegean Energy

 

Χορηγός Επικοινωνίας

energia.gr

 

Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Τομέα της Ενέργειας στην Ελλάδα και στην ΝΑ Ευρώπη

Ομιλίες - Παρουσιάσεις

© IENE 2010
Microsite by Theratron