3ο Συμπόσιο Δελφών για τις ΑΠΕ

Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

1η Συνεδρία

 • Έναρξη, Εισαγωγικά Σχόλια, κ. Κωστής Σταμπολής, Aντιπρόεδρος & Γενικός Δντής, ΙΕΝΕ
 • Εισαγωγή στα θέματα του Συμποσίου, Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, Γενικός Γραμματέας, ΙΕΝΕ
 • Στόχοι ΑΠΕ για το 2020 από τον Καθηγ. Παντελή Κάπρο, Δ/ντή Ε3Μ-Lab, ΕΜΠ (παρουσίαση από τον Δρ. Παντελή Βογιατζή, Μηχ/κό – Νομικό Περιβάλλοντος, Μυτιληναίος Α.Ε.)
 • Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο ΑΠΕ, Τατιάνα Τσιρακοπούλου, Δικηγόρος, Μυτιληναίος Α.Ε.

2η Συνεδρία

 • Θέμα: Παραγωγή Θερμότητας/Ψύξης από ΑΠΕ, Στόχοι για το 2020 και μέτρα
 • Ηλιακή ενέργεια (θέρμανση νερού χρήσεως και χώρων) - Παρουσίαση ΕΒΗΕ
 • Χρήση Βιομάζας για παραγωγή θερμότητας και συμπαραγωγή:
  - κ. Ιωάννης Ελευθεριάδης, Δασολόγος, Τμήμα Βιομάζας, ΚΑΠΕ
  - κ. Αντώνης Γερασίμου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, ΙΤΑ GROUP A.E. και Πρόεδρος ΕΛΛΕΒΙΟΜ
 • Ενεργειακή αξιοποίηση αστικών απορριμμάτων
 • Γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας και αβαθής γεωθερμία - κ. Κώστας Καρύτσας, Προϊστάμενος Τμήματος Γεωθερμικής Ενέργειας, ΚΑΠΕ
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια / Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική, κα Εύα Αθανασάκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Martifer Solar
 • Θέμα: Παραγωγή Περιβαλλοντικά Φιλικών Καυσίμων για Μεταφορές
  κ. Σάββας Σεϊμανίδης, Senior Partner, Network Consulting Group
 • Θεσμικά μέτρα για διείσδυση >10% το 2020 και επιπτώσεις, παραγωγή πρώτων υλών, γεωργικές καλλιέργειες

Σάββατο 8 Μαΐου 2010

3η Συνεδρία

4η Συνεδρία

Θέμα: Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στις ΑΠΕ, Εισηγήσεις

5η Συνεδρία

Θέμα: Συνέχεια Ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στις ΑΠΕ, Εισηγήσεις

 • Μικρά Υδροηλεκτρικά, κα Παναγιώτα Τσικνάκου, Δ/ντρια Υδροηλεκτρικών Έργων, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
 • Αντλητικά/Υδροηλεκτρικά με αιολική ενέργεια, Δρ. Δημήτριος Χρηστάκης, Δ/ντής Εργαστηρίου Αιολικής Ενέργειας, ΤΕΙ Κρήτης
 • Ευρεία Συζήτηση και Προτάσεις
 • Σύνοψη-Κλείσιμο Συμποσίου
  κ. Γιάννης Χατζηβασιλειάδης - κ. Κωστής Σταμπολής
© IENE 2010
Microsite by Theratron