16ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011, 22-23 Νοεμβρίου 2011

16ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας "ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2011

ΤΡΙΤΗ, 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

1η Συνεδρία

Η Νέα Οικονομική Πραγματικότητα και η Ενεργειακή Αγορά στην Ελλάδα

Εισαγωγικά Σχόλια από τους Οργανωτές:

Συντονιστής:

κ. Θωμάς Λαμνίδης, Αντιπρόεδρος, KLC Law Firm, μέλος Δ.Ε. ΙΕΝΕ

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα την Χρηματοδότηση Ενεργειακών Επενδύσεων με την συμμετοχή εκπροσώπων Τραπεζών και Εταιρειών

Συμμετέχουν:

Μ. Ζωζωνάκης - Εμπορική Τράπεζα, K. Νικολάου - Energean, Λ. Ντόλκας - ΚΑΝΤΟΡ, Δ. Γεωργανώνης, ΗΡΩΝ Θερμοηλεκτρική

Επίσημο Γεύμα Συνεδρίου με προσκεκλημένο ομιλητή τον Υπουργό Εσωτερικών Καθηγ. Τάσο Γιαννίτση

2η Συνεδρία

Φυσικό Αέριο και Επενδύσεις στην Ελλάδα

Συντονιστής:

Δρ. Διον. Ξένος, Μέλος ΔΕ, ΙΕΝΕ

Εισηγήσεις από τους:

3η Συνεδρία

Ηλεκτρική Ενέργεια και Επενδύσεις στην Ελλάδα

Α’ Μέρος
ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Ηλεκτρικά Δίκτυα

Συντονιστής:

κ. Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, Γενικός Γραμματέας, ΙΕΝΕ

Εισηγήσεις από τους:

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης

Συμμετέχουν:

 • κ. Βασίλης Σπηλιωτόπουλος, μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ΕΛΕΤΑΕΝ
 • κ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου, Πρόεδρος, ΣΕΦ
 • κ. Αντώνης Γερασίμου, Πρόεδρος, Ελληνική Εταιρεία Βιομάζας
 • Δρ. Γιάννης Τσιπουρίδης, Δ/νων Σύμβουλος, ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.
 • κ. Ηλίας Κακιόπουλος, Γενικός Γραμματέας, Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ)
 • κ. Κ. Θεοφύλακτος, Πρόεδρος, ΕΣΣΗΘ, Μέλος ΔΕ, ΙΕΝΕ

Β’ Μέρος
Οργάνωση και Λειτουργία Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εισήγηση Καθηγ. Παντελή Κάπρου, E3M- Lab, ΕΜΠ και Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΙΕΝΕ

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την συμμετοχή Εκπροσώπων της Αγοράς

Συντονιστής:

Καθηγ. Παντελής Κάπρος, Ε3Μ-Lab, ΕΜΠ και Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ΙΕΝΕ

Εισήγηση κ. Μίλτου Ασλάνογλου, Β’Αντιπροέδρου, ΡΑΕ

Συμμετέχουν:

 • κ. Ηλίας Καρυδογιάννης, Αντιπρόεδρος, EGL Hellas Α.Ε.
 • Καθηγ. Μανώλης Κακαράς, Γενικός Δ/ντής, ΕΣΑΗ
 • κ. Κων/νος Κουκλέλης, Πρόεδρος, ΕΒΙΚΕΝ
 • κ. Ανδρέας Τζούρος, Δ/νων Σύμβουλος, Elpedison Ενεργειακή Α.Ε.
 • κ. Ντίνος Μπενρουμπή, Εντεταλμένος Σύμβουλος-Γενικός Διευθυντής, PROTERGIA Α.Ε.
© IENE 2011 - 16ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011
Microsite by Theratron