17ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Αθήνα, 30-31 Οκτωβρίου 2012

17ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας "ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2012

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012

4η Συνεδρία
Φυσικό Αέριο - Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων

Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο: Μεταφορά-Εμπορία, Έρευνα, Παραγωγή και Αποθέματα σε Ελλάδα, Ανατολική Μεσόγειο και Κασπία

Εισαγωγικά σχόλια και Συντονισμός:

Δρ. Ηλίας Κονοφάγος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Flow S.A.

Ομιλητές:

5η Συνεδρία
Ελληνική και Διεθνής Αγορά Πετρελαίου, Τελευταίες Εξελίξεις και Τάσεις

Η διεθνής αγορά πετρελαίου, επενδύσεις στο upstream, ζήτηση – κατανάλωση και διεθνής αγορά πετρελαίου, διύλιση, προϊόντα, περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, βιοκαύσιμα

Εισαγωγικά σχόλια και Συντονισμός:

κ. Κωστής Σταμπολής, Αντιπρόεδρος & Γενικός Δ/ντής, ΙΕΝΕ

Ομιλητές:

6η Συνεδρία
H Αναπτυξιακή και Γεωπολιτική Διάσταση της Ενέργειας

Η πολιτική και γεωπολιτική διάσταση, διεθνείς υποχρεώσεις και ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, επενδύσεις, διεθνείς συνεργασίες, το Ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο

Συντονιστής:

κ. Γεώργιος Δημητρακόπουλος, Διεθνολόγος - τ. Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τ. Ευρωβουλευτής

Ομιλητές:

 • κ. Νίκος Σοφιανός, Συντονιστής Ερευνητικών Προγραμμάτων, ΙΕΝΕ
 • Κα Μαρίκα Καραγιάννη, Ειδική Επιστήμων για την ενέργεια, Τμήμα Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού χωρών Ευξείνου Πόντου, ΔΠΘ, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΕΝΕ
 • Mr. Rikard Scoufias, Country Manager for Greece, Trans Adriatic Pipeline (TAP)
 • Δρ. Ιωάννης Μάζης, Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας-Γεωπολιτικής, Τμήμα Τουρκικών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης:

 • κ. Κωστής Σταμπολής, Αντιπρόεδρος & Γενικός Δ/ντής, ΙΕΝΕ
 • Δρ. Κώστας Καραγιαννάκος, Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων, ΔΕΠΑ Α.Ε.
 • Mr. Rikard Scoufias, Country Manager for Greece, Trans Adriatic Pipeline (TAP)
 • Κα Μαρίκα Καραγιάννη, Ειδική Επιστήμων για την ενέργεια, Τμήμα Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού χωρών Ευξείνου Πόντου, ΔΠΘ, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΕΝΕ
 • Δρ. Ιωάννης Μάζης, Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας-Γεωπολιτικής, Τμήμα Τουρκικών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών

7η Συνεδρία
Η Πορεία προς τους Στόχους του 2020/2030 και ο Ρόλος των ΑΠΕ και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας

 • Νέες τεχνολογικές εξελίξεις, αποθήκευση και ισχυρές διασυνδέσεις
 • Κτήρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, στόχοι, ενσωμάτωση τεχνικών και τεχνολογιών ΑΠΕ για ηλεκτρικές και μη ηλεκτρικές χρήσεις, ICT στα κτήρια, προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας

Συντονιστής:

κ. Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, Μηχ/γος-Ηλ/λόγος, Σύμβουλος Μηχ/κός, Γενικός Γραμματέας Δ.Ε., ΙΕΝΕ

Ομιλητές:

© IENE 2012 - 17ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2012
Microsite by Theratron