Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Κοινή Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για Θέματα Ασφάλειας στις Εξορύξεις Πετρελαίου και για την Σημασία της ΝΑ Μεσογείου

Ημ/νία δημοσίευσης: Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Τα Κράτη Μέλη της ΕΕ και οι χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου υιοθέτησαν ομόφωνα σήμερα Κοινή Διακήρυξη που προνοεί τη μεταξύ τους συνεργασία στα θέματα της ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος από τις υπεράκτιες δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Νοτιοανατολική Μεσόγειος στην ενίσχυση του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ. 

Η Διακήρυξη αποτελεί το αποτέλεσμα των εργασιών της Υπουργικής Διάσκεψης, που συνδιοργάνωσαν η Κυπριακή Προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία συμμετείχε και ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, κ. Günther Oettinger, με θέμα την «Ενεργειακή Συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου», στο Aphrodite Hills Resort, στην Πάφο.

Όπως τόνισε ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου, αρμόδιος και για τα θέματα ενέργειας, κ. Νεοκλής Συλικιώτης, η Κυπριακή Προεδρία είχε θέσει ως μια από τις οριζόντιες προτεραιότητές της τη μεσογειακή διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τον κρίσιμο τομέα της ενέργειας. «Στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, με την ανακάλυψη των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, ανοίγονται νέες προοπτικές για ειρήνη και ευημερία των λαών μας, αλλά και για διαφοροποίηση και ενίσχυση της μέχρι τώρα συνεργασίας μας με την ΕΕ», πρόσθεσε.

Διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού

Οι πρόσφατες ανακαλύψεις φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο μετατρέπουν τον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο της περιοχής σε υπολογίσιμη ενεργειακή πηγή. «Κατ’ επέκταση, η δημιουργία του Νοτιοανατολικού Μεσογειακού Διαδρόμου Φυσικού Αερίου θα μπορούσε να καταστεί πρόσθετη πηγή τροφοδότησης των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ και της ευρύτερης περιοχής», τόνισε ο κ. Συλικιώτης.

Παράλληλα, ο Κύπριος Υπουργός Εμπορίου επεσήμανε ότι η Κυπριακή Προεδρία πέτυχε να ολοκληρώσει τον φάκελο του Κανονισμού για τις Διευρωπαϊκές Ενεργειακές Υποδομές, που, όπως εξήγησε, αναμένεται να επιφέρει «κοινά οφέλη για την ΕΕ και τους γείτονες της, όπως για παράδειγμα από την προώθηση υποδομών κοινού ενδιαφέροντος που θα διευκολύνουν, μεταξύ άλλων, τις διασυνοριακές διασυνδέσεις ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου μεταξύ ΕΕ και Νοτιοανατολικής Μεσογείου».

Ενίσχυση της συνεργασίας για την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων

Στην Κοινή Διακήρυξη προνοείται η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ και των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στα θέματα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος από τις υπεράκτιες δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Συλικιώτη έχουν ενταχθεί στη Διακήρυξη θέματα όπως η αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περίπτωση ατυχήματος, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η εξεύρεση τρόπων εξασφάλισης υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος και η ανάγκη δημιουργίας ενός μηχανισμού που θα διευκολύνει τη σύγκλιση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, και τέλος, οι κοινές πολιτικές εντός και εκτός της ΕΕ.

(www.energia.gr, 14/12/2012)

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2022 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron