Ταυτότητα ΙΕΝΕ

Σκοποί & Στόχοι

Το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με κύρια ενασχόληση την μελέτη των ενεργειακών θεμάτων και παράλληλα την ενημέρωση των επαγγελματιών του χώρου αλλά και της κοινής γνώμης γενικότερα.

Αναλυτικά

Δομή & Οργάνωση

Τα ιδρυτικά μέλη του ΙEΝΕ απαρτίζουν τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων, η οποία και είναι υπεύθυνη για όλες τις κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν την λειτουργία του Ινστιτούτου.

Αναλυτικά

Διοίκηση Ινστιτούτου

Σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΙΕΝΕ που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2011, η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής για την περίοδο Μάιος 2011 – Μάιος 2013 έχει ως εξής

Αναλυτικά

Επιστημονικές Επιτροπές

Το επιστημονικό έργο του Ινστιτούτου επιτελείται κυρίως μέσω των Επιτροπών που έχουν συσταθεί, ή ευρίσκονται υπό σύσταση, για τους διάφορους επιμέρους κλάδους του Ενεργειακού Τομέα. Η αποστολή και ο ρόλος των Επιστημονικών Επιτροπών του ΙΕΝΕ είναι κυρίως συμβουλευτικός. Σε ορισμένες περιπτώσεις μία επιτροπή μπορεί να κληθεί να εργαστεί συλλογικά για την εκπόνηση μίας πρότασης, ή μελέτης ή την οργάνωση μίας εκδήλωσης ή επιστημονικής τεχνικής επίσκεψης

Αναλυτικά

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

WEC

Energy Community

Eurelectric

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2019 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron