Ταυτότητα ΙΕΝΕ

Διοίκηση Ινστιτούτου

α) Η Διοικούσα Επιτροπή

Σύμφωνα με απόφαση της 18ης Γενικής Συνέλευσης του ΙΕΝΕ που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2013, η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής για την περίοδο Ιούνιος 2013 – Ιούνιος 2015 έχει ως εξής:

Πρόεδρος:

  • κ. Γιάννης Χατζηβασιλειάδης

Αντιπρόεδρος:

  • κ. Κωστής Σταμπολής

Γενικός Γραμματέας:

  • κ. Κων/νος Παπαμιχαλόπουλος

Μέλη:

  • κ. Αλέξανδρος Βραχνός,
  • κ. Θωμάς Λαμνίδης,
  • κ. Κωνσταντίνος Θεοφύλακτος
  • κ. Διονύσης Ξένος

Χρέη Εκτελεστικού Δ/ντή για την ανωτέρω περίοδο εκτελεί ο κ. Κωστής Σταμπολής.

Για την περίοδο Μάιος 2009 μέχρι Ιούνιος 2013, η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής είχε ως εξής: Πρόεδρος: Δρ Ιωάννης Δεσύπρης, Αντιπρόεδρος: Κωστής Σταμπολής, Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, Μέλη: καθ. κ. Μανώλης Κακαράς, καθ. κ. Παντελής Κάπρος, κ. Θωμάς Λαμνίδης, κ. Αλέξανδρος Βραχνός. Χρέη Γενικού Δ/ντή για την ανωτέρω περίοδο εκτελούσε ο Κωστής Σταμπολής.

Για την περίοδο Οκτώβριος 2007 μέχρι Μάιος 2009, η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής είχε ως εξής: Πρόεδρος: Kωνσταντίνος Μανιατόπουλος, Αντιπρόεδρος: Σπύρος Παλαιογιάννης, Γενική Γραμματέας: Τερέζα Φωκιανού, Μέλος & Αν. Γραμματέας: Μάριος Πατσουλές, Μέλη: Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης, Δημήτρης Μπέης, Κωστής Σταμπολής.

Για την περίοδο Ιούλιος 2003 μέχρι και Οκτώβριος 2007, η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής είχε ως εξής: Πρόεδρος: Κωστής Σταμπολής, Αντιπρόεδρος: Σπύρος Παλαιογιάννης, Γενική Γραμματέας: Τερέζα Φωκιανού, Μέλη: Μάριος Πατσουλές, Ιωάννης Χατζηβασιλειάδης.

 

 

(β) Συνέλευση των Εταίρων

Η Συνέλευση των Εταίρων είναι το ανώτατο όργανο του ΙΕΝΕ και συγκαλείται μία φορά τον χρόνο ή έκτακτα σύμφωνα με το Καταστατικό. Στην Συνέλευση των Εταίρων αναφέρεται η Διοικούσα Επιτροπή η οποία και εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την εν λόγω συνέλευση. Οι εταίροι οι οποίοι συμμετέχουν στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που είναι το ΙΕΝΕ, και οι οποίοι αποτελούν τη Συνέλευση των Εταίρων είναι οι εξής:

ΒΡΑΧΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χημικός-Μηχανικός, Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής για τις Πράσινες Μεταφορές, Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών
ΔΡ. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Χημικός Μηχανικός, Διοικητικό στέλεχος ENDESA Hellas ΑΕ
ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Πολιτικός Μηχανικός, ΕΜΠ, Γενικός Δ/ντής, ΕΛΠΕ-ΘΡΑΚΗ Α.Ε.
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μήχανολόγος-Μηχανικός, Πρόεδρος, ΕΣΣΗΘ
Καθηγ. ΚΑΚΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μηχανολόγος-Μηχανικός, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
Καθηγ. ΚΑΠΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μηχανικός-Οικονομολόγος, Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας, Σχολή Ηλεκτρολόγων, ΕΜΠ, τέως Πρόεδρος ΡΑΕ
ΚΑΡΥΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Ηλεκτρολόγος -Μηχ/λογος,Σύμβουλος Μηχανικός, Δ/νων Σύμβουλος EGL Hellas ΑΕ
ΚΑΣΑΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Πολιτικός Μηχανικός
ΔΡ. ΚΟΥΓΙΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Scientific Officer, DG Research, European Commission, Brussels
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μαθηματικός, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕΒΕ
ΛΑΜΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ Νομικός, Εταίρος, Δικηγορικό Γραφείο Καλλιμόπουλος, Λουκόπουλος, Χιωτέλλης
ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, τ. Γενικός Δ/ντής Ενέργειας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΜΠΕΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, Γενικός Γραμματέας ΣΕΕΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος
ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γεωλόγος, Διευθυντής Υποστήριξης Έρευνας & Παραγωγής Υ/Α, ΕΛΠΕ
ΞΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Χημικός Μηχανικός, τ. Δ/νων Σύμβουλος Ε.Α.Β.
ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Χημικός MBA, Ανώτερο Στέλεχος ΔΕΠΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μηχ/γος Ηλεκ/γος, Σύμβουλος Μηχανικός
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Νομικός, Εταίρος, Δικηγορική Εταιρεία Κυριακίδης-Γεωργόπουλος & Δανιόλος Ησαΐας
ΔΡ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μηχ/γος Ηλεκ/γος, Δ/ντης Στρατηγικής ΔΕΗ
ΔΡ. ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΜΑΡΙΟΣ Γεωλόγος, Μηχανικός Ταμιευτηρίων Πετρελαίου, ΕΛΠΕ
ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αρχιτέκτων-Ενεργειολόγος, Διευθυντής του www.energia.gr, Αρθρογράφος-Αναλυτής
ΔΡ. ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, τ. Β.Γ.Δ/ντης ΔΕΗ, Σύμβουλος του Ομίλου Βιοχάλκο
ΤΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Χημικός-Μηχανικός, Σύμβουλος Εμπορίας, Τμήμα Εμπορικής Διεύθυνσης, ΕΠΑ Αττικής
ΔΡ. ΦΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΣ Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος
ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΤΕΡΕΖΑ Γεωλόγος, τ. Δ/νουσα Σύμβουλος ΔΕΠ-ΕΚΥ, Δ/νουσα Σύμβουλος, FLOW A.E
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, Σύμβουλος Μηχανικός, τ. στέλεχος ΔΕΗ

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

WEC

Energy Community

Eurelectric

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2019 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron