Ταυτότητα ΙΕΝΕ

Σκοποί & Στόχοι

Το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με κύρια ενασχόληση την μελέτη των ενεργειακών θεμάτων και παράλληλα την ενημέρωση των επαγγελματιών του χώρου αλλά και της κοινής γνώμης γενικότερα. Το ΙΕΝΕ έχει ως κύριο σκοπό να αποτελέσει το πόλο γύρω από τον οποίο τα ενεργειακά θέματα θα μπορούν να συζητούνται, να αναλύονται, να συντίθενται και να προβάλλονται στις επιστημονικές-τεχνολογικές κοινότητες, στους κοινωνικούς, παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς, καθώς και στους θεσμοθετημένους φορείς της πολιτείας χωρίς δεσμεύσεις, με αντικειμενικότητα και αξιοπιστία. Αυτή διασφαλίζεται από το επιστημονικό και διοικητικό του κύρος και την απόλυτη διαφάνεια που διέπει κάθε του δράση.

Το όραμα του ΙΕΝΕ είναι να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο, αξιόπιστο και εγνωσμένου επιστημονικού κύρους οργανισμό για ανάλυση, μελέτη και διαμόρφωση θέσεων γύρω από την ορθολογική παραγωγή, μεταφορά και χρήση της ενέργειας στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη προς όφελος της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και του περιβάλλοντος της περιοχής.

Iδρύθηκε τον Ιούλιο του 2003, ως «Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» με έδρα την Αθήνα, από μια ομάδα ανεξάρτητων επιστημόνων και στελεχών επιχειρήσεων που ασχολούνται επιστημονικά και επαγγελματικά στον ενεργειακό τομέα.

Το ΙEΝΕ έχει ως κύριο σκοπό να αποτελέσει τον πόλο γύρω από τον οποίο τα ενεργειακά θέματα θα μπορούν να συζητούνται, να αναλύονται, να συντίθενται και να προβάλλονται στις επιστημονικές-τεχνολογικές κοινότητες, στους κοινωνικούς, παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς, καθώς και στους θεσμοθετημένους φορείς της πολιτείας χωρίς δεσμεύσεις, με αντικειμενικότητα και αξιοπιστία που θα διασφαλίζεται από το επιστημονικό και διοικητικό του κύρος και την απόλυτη διαφάνεια που θα διέπει κάθε του δράση.

Απώτερος στόχος είναι όπως το Ινστιτούτο συμβάλλει σε διεργασίες σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο, στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης, που έχουν σχέση με την εκλογικευμένη παραγωγή και εκμετάλλευση ενέργειας, από όλες τις δυνατές πηγές, συμβατικές και ανανεώσιμες, καθώς και νέες πηγές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον, έτσι ώστε να εξυπηρετείται η στρατηγική της E.E. για την βιώσιμη ανάπτυξη που στηρίζεται στην κοινωνική ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, μεταξύ των βασικών στόχων της ενεργειακής πολιτικής είναι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, η οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και η ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών συστημάτων. Το Ινστιτούτο φιλοδοξεί να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση και διαμόρφωση της Ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης για θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

Παράλληλα, το Ινστιτούτο μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ευελπιστεί να προσφέρει την κατάλληλη πλατφόρμα για συζήτηση και προβληματισμό στα κρίσιμα θέματα της ενέργειας και του περιβάλλοντος που απασχολούν σήμερα τη διεθνή κοινότητα. Η προσέγγιση του Ινστιτούτου, στην προσπάθειά του να διευρύνει το διάλογο για την ενέργεια και το περιβάλλον, θα βασιστεί στη δημιουργία κατάλληλης υποδομής που θα επιτρέψει την προβολή θέσεων και την ανταλλαγή απόψεων μέσα από έντυπα, και ηλεκτρονικά μέσα (διαδικτυακούς χώρους) αλλά και μέσα από εκδηλώσεις (δημόσιες συζητήσεις, σεμινάρια, συνέδρια).

Οι τομείς δραστηριότητας του IENE είναι οι ακόλουθοι:

  • Ενεργειακή Πολιτική/Ενεργειακός Σχεδιασμός,
  • Παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας,
  • Έρευνα, παραγωγή και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, συμπ. και του Φ. Αερίου,
  • Αστική κατανάλωση ενέργειας και μεταφορές,
  • Αξιοποίηση των AΠE για μεγαλύτερη διείσδυση στο ενεργειακό ισοζύγιο,
  • Θέρμανση, ψύξη και δροσισμός κτιρίων,
  • Διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων σε σχέση με την παραγωγή και χρήση ενέργειας,
  • Καθαρές τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής με συμβατικά καύσιμα,
  • Παραγωγή και αξιοποίηση υδρογόνου ως νέου ενεργειακού καυσίμου,
  • Ενέργεια και Περιβάλλον.

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2024 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron