Ταυτότητα ΙΕΝΕ

Δομή & Οργάνωση

Τα ιδρυτικά μέλη του ΙEΝΕ απαρτίζουν τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων, η οποία και είναι υπεύθυνη για όλες τις κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν την λειτουργία του Ινστιτούτου.

Παράλληλα με τη Συνέλευση των Εταίρων λειτουργεί η Διοικούσα Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από7 μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και η οποία έχει την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία του Iνστιτούτου. Η Διοικούσα Επιτροπή η οποία συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα αναφέρεται στη Συνέλευση των Εταίρων για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων της Συνέλευσης.

Το επιστημονικό έργο του Ινστιτούτου επιτελείται μέσω των Επιστημονικών Επιτροπών που έχουν συσταθεί, και καλύπτουν τα εξής θέματα για τους διάφορους επιμέρους κλάδους του Ενεργειακού Τομέα.

Οι Επιτροπές αυτές καλύπτουν τα εξής θέματα:

  • Ενεργειακή Πολιτική και Γεωπολιτική
  • Υδρογονάνθρακες (καλύπτει πετρέλαιο- upstream και downstream - και Φυσικό Αέριο)
  • Ηλεκτρική Ενέργεια (καλύπτει Υδροηλεκτρικά, Στερεά Καύσιμα και Πυρηνική Ενέργεια)
  • Αξιοποίηση ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένου και του υδρογόνου)
  • Ενέργεια και Μεταφορές
  • Ενέργεια και Περιβάλλον (καλύπτει κλιματική αλλαγή, CO2, κ.λπ.)

Οι πρόεδροι των επιτροπών είναι επιστήμονες, τεχνικοί και στελέχη επιχειρήσεων ανεγνωρισμένου κύρους, με σημαντική επαγγελματική εμπειρία στον τομέα τους, οι οποίοι προέρχονται τόσο από τα ιδρυτικά μέλη του Ινστιτούτου όσο και από τον ευρύτερο ενεργειακό χώρο.

Το επιστημονικό έργο του Ινστιτούτου υποστηρίζεται από επιστημονικούς συνεργάτες οι οποίοι και συνεργάζονται σε συγκεκριμένα projects υπό την καθοδήγηση του προέδρου του Ινστιτούτου, του Γενικού Δ/ντήκαι των προέδρων των επιστημονικών επιτροπών. Η θητεία των επιστημονικών συνεργατών και συμβούλων εξαρτάται από το συγκεκριμένο έργο που έχουν αναλάβει και τον χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Επιπλέον, το έργο του Ινστιτούτου υποστηρίζεται από μια μόνιμη γραμματεία και στελέχη στον χώρο του marketing , των εκδηλώσεων, και της επικοινωνίας.

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2024 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron