Απόψεις & Θέσεις Μελών ΙΕΝΕ

Η Συμφωνία Energean-BP για την Αναπτυξιακή Πορεία της Ελλάδας, της κ. Τερέζας Φωκιανού*

Ημ/νία δημοσίευσης: Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Το 1973 ανακαλύφθηκε στη θαλάσσια περιοχή Θάσου από την εταιρεία OCEANIC το κοίτασμα πετρελαίου του Πρίνου και φυσικού αερίου της Ν. Καβάλας. Την εκμετάλλευση ανέλαβε η Κοινοπραξία Πετρελαίων Β. Αιγαίου (NAPC), με διαχειριστή την Καναδική εταιρεία DENISON MINES, με τη Σύμβαση Διανομής της Παραγωγής (ν. 98 75 μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και NAPC).

Η παραχώρηση αποτελείται από 3 τμήματα: το Παραγωγικό Τμήμα Πρίνου και Ν. Καβάλας, τα Δεύτερα Τμήματα Εκμετάλλευση και την Ερευνητική Περιοχή. Το 1981 έγινε η έναρξη παραγωγής Πετρελαίου Πρίνου, με μέγιστη παραγωγή το 1986 30.000 β/ημ. Το σύνολο απολήψιμων αποθεμάτων μέχρι τώρα ανέρχεται περίπου σε 120 εκατ. β. Σήμερα η παραγωγή είναι μικρότερη των 2.000 β/ημ. λόγω ωρίμανσης του κοιτάσματος και απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις στην περιοχή για την αύξηση της παραγωγής.

Το κοίτασμα φυσικού αερίου της Ν. Καβάλας αφού απέδωσε 615 εκατ. κ.μ. αερίου εξαντλήθηκε το 1993 και χρησιμοποιήθηκε έκτοτε μόνο για την αύξηση αποληψιμότητας των παραγωγικών γεωτρήσεων του Πρίνου (gas lift). Με πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης πρόκειται να αρχίσει σύντομα η διαδικασία διαγωνισμού, για m μετατροπή του σε υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου.

Κατόπιν μιας σειράς τροποποιητικών συμβάσεων της Αρχικής Σύμβασης του ν.98 95, το ελληνικό Δημόσιο μέσω της ΔΕΠ, ΔΕΠ ΕΚΥ και ΕΛΠΕ, συμμετείχε στα Δεύτερα Τμήματα Εκμετάλλευση5 με ποσοστό 15% 35% και στην Ερευνητική Περιοχή με ποσοστό 25%.

Το 1999, αφού το 1998 είχε προηγηθεί η κατάργηση της ΔΕΠ ΕΚΥ με τη δημιουργία των ΕΛΠΕ και την εν συνεχεία μετοχοποίησής τους, αποχώρησε η κοινοπραξία (NAPC), και με την Τρίτη Τροποποιητική Σύμβαση του ν. 98 75 που κυρώθηκε με τον ν.2779 99, αφενός μεν λύθηκε η σύμβαση του ν. 98 με την ανάδοχο κοινοπραξία (στην οποία ήδη συμμετείχε το Δημόσιο) στις περιοχές εκμετάλλευσης (παραγωγικά και δεύτερα τμήματα), διατηρήθηκαν όμως τα δικαιώματά της στην Ερευνητική Περιοχή, αφετέρου δε, με τον ίδιο νόμο το Δημόσιο παραχώρησε την περιοχή εκμετάλλευση5 στην εταιρεία ΚΑΒΑΛΑ OIL (ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 67% Συνεταιρισμό Εργαζομένων 33%), προκειμένου να συνεχιστεί η εκμετάλλευση των υπαρχόντων κοιτασμάτων, να διατηρηθεί η δραστηριότητα στην περιοχή και να ενισχυθεί η απασχόληση της τοπικής κοινωνίας.

Για την ενίσχυση της διασφάλισης της βιωσιμότητας της δραστηριότητος τέθηκε ειδική διάταξη στον ν. 2779 99 (άρθρο 16 παρ.8) που υποχρέωνε τον ανάδοχο να πουλά το σύνολο της παραγωγής υδρογονανθράκων της παραχώρησης στα ΕΛΠΕ και την υποχρέωση των ΕΛΠΕ να αγοράζουν το σύνολο της παραγωγής.

Σημειώνεται ότι πριν από την ισχύ του ν. 2779 99 ο Ανάδοχος δεν είχε περιοριστικούς όρους και πουλούσε μέρος της παραγωγής στην BP Γαλλίας.

Το 2008 η Energean Greece εξαγόρασε το 100% των μετοχών της ΕΥΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ. Η νέα ανάδοχος τελικά εταιρεία, ENERGEAN OIL & GAS και μητρική της ΚΑΒΑΛΑ OIL, προχώρησε σε νέες ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή επιτυγχάνοντας, πρόσφατα μάλιστα, τον Οκτώβριο του 1912 την τροποποίηση άρθρων της σύμβασης, ώστε να εναρμονιστεί με την ισχύουσα νομοθεσία και τη διεθνή πρακτική, με επέκταση του χρόνου εκμετάλλευσης για 25 χρόνια.

Παρ' όλα αυτά, η διάταξη της σύμβασης (η οποία συνέχιζε να ισχύει), για υποχρεωτική πώληση του συνόλου της παραγωγής πετρελαίου της Παραχώρησης του Πρίνου, στα ΕΛΠΕ, εκτός του ότι αποτελούσε τροχοπέδη για την εφαρμογή του επενδυτικού προ γράμματος της Energean, ήταν αντίθετη με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την κατάργηση των μονοπωλίων, αφού καθόριζε μία ιδιωτική εταιρεία τους όρους πώλησης των προϊόντων μιας άλλης ιδιωτικής εταιρείας. Η τροποποίηση του νόμου με την κατάργηση της επίμαχης παραγράφου επιτρέπει στην Energean να διαπραγματευτεί και να πετύχει καλύτερους όρους πώλησης των προϊόντων της.

Η Συμφωνία

Η μακροχρόνια συμφωνία που πέτυχε με την BP, με καλύτερους από τους μέχρι σήμερα ισχύοντες όρους, για την αγορά του συνόλου της παραγωγής για τα επόμενα 6 χρόνια, επιτρέπει μακροχρόνιο σχεδιασμό για επενδύσει με στόχο την αύξηση της παραγωγής.

Ήδη η Energean εξήγγειλε την πραγματοποίηση 5 νέων γεωτρήσεων στον κόλπο της Καβάλας και νέο επενδυτικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ, τη διετία 2014-15, καθώς με όπλο τη συμφωνία με την BP, θα μπορεί να εξασφαλίσει τραπεζική χρηματοδότηση με καλύτερους όρους.

Πραγματοποίηση επενδύσεων σημαίνει είσοδο τεχνολογίας και τεχνογνωσία στη χώρα, αύξηση παραγωγής, μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων, περισσότερα κέρδη, μεγαλύτερα έσοδα για το Δημόσιο (φόρος 20% και έσοδα από δικαιώματα, royalties, ανάλογα με την αύξηση της παραγωγής), έσοδα για την τοπική κοινωνία (5% των κερδών), διασφάλιση των θέσεων εργασίας και νέες ευκαιρίες, σε μία περίοδο που οι δυνατότητες απασχόλησης έχουν μειωθεί δραματικά.

Εάν επιτευχθεί ο διπλασιασμός της παραγωγής και παράλληλα προχωρήσουν οι έρευνες και η ανάπτυξη σε άλλες περιοχές για τις οποίες ήδη έχουν γίνει ή πρόκειται να γίνουν διαγωνισμοί, τότε η Ελλάδα θα στείλει ένα δυνατό μήνυμα αξιοπιστίας στους υποψήφιους επενδυτές του τομέα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες, σε μία περίοδο που οι δυνατότητες απασχόλησης έχουν μειωθεί δραματικά.

* Η κ. Τερέζα Φωκιανού είναι πρόεδρος και ΔΣ της FLOW ENERGY, πρ. πρ. και ΔΣ ΔΕΠ-ΕΚΥ, μέλος Δ.Σ. του ΙΕΝΕ

(από την "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία", 19/01/2014)

(Τα άρθρα που δημοσιεύονται στη στήλη αυτή εκφράζουν προσωπικές απόψεις των μελών του ΙΕΝΕ και δεν απηχούν απαραιτήτως τις θέσεις του Ινστιτούτου).

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2024 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron