Ομιλίες-Παρουσιάσεις ΙΕΝΕ

Οι Θέσεις του ΙΕΝΕ για τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό της Ελλάδας

Ημ/νία δημοσίευσης: Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) συμμετέχει ενεργά σε όλες τις φάσεις και δράσεις του ΥΠΕΝ για τον μακροχρόνιο εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό. Στ o πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια σχετικής ημερίδας που οργάνωσε το ΥΠΕΝ στις 2 Απριλίου, όπου υπήρξε παρέμβαση του προέδρου του Ινστιτούτου κ. Ιωάννη Χατζηβασιλειάδη, το ΙΕΝΕ διαμόρφωσε τις θέσεις του βάσει σχετικού ερωτηματολογίου που είχε αποστείλει το Υπουργείο.

Πρόκειται για τις βασικές θέσεις του ΙΕΝΕ που καλύπτουν όλα τα ζητήματα της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της χώρας μας. Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις του Ινστιτούτου αφορούν την ασφάλεια εφοδιασμού, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), την ενεργειακή απόδοση, την αγορά ενέργειας, αλλά και την έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα. Επίσης, το ΙΕΝΕ κατέθεσε προτάσεις αναφορικά με τις παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων από τις προτεινόμενες πολιτικές και μέτρα και πώς αυτές οι παράμετροι θα πρέπει να αξιολογηθούν και να ιεραρχηθούν.

Πιο αναλυτικά, οι θέσεις του ΙΕΝΕ έχουν ως εξής:

  1. Η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, τόσο από εγχώριες όσο και από εισαγόμενες πηγές θεωρείται κορυφαία προτεραιότητα, ώστε να εξασφαλίζεται σε διαρκή βάση η επάρκεια ενέργειας. Στόχος η προοδευτική μείωση της εξάρτησης σε συνδυασμό με την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
  2. Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι απαραίτητη τόσο για την επίτευξη καθαρής ενέργειας στην παραγωγή και χρήση υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας όσο και στις ηλεκτρικές και μη ηλεκτρικές χρήσεις.
  3. Πρέπει να επισπευστεί η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στις ενεργειακές αγορές, ώστε να υπάρξει υγιής ανταγωνισμός με στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας προς όφελος του συνόλου των χρηστών και καταναλωτών.
  4. Απαραίτητη είναι η υψηλή αξιοπιστία και ποιότητα παροχής ενέργειας, αλλά και το ανθεκτικό και ασφαλές ενεργειακό σύστημα για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών καταστάσεων και κυβερνοεπιθέσεων, που πρέπει να αποτελέσει εθνικό στόχο.
  5. Βασική πτυχή είναι ο μετασχηματισμός και η εξέλιξη του ενεργειακού τομέα και των αγορών με την βέλτιστη αναπτυξιακή διάσταση, βέλτιστα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία και απασχόληση για τις επενδύσεις.
  6. Τέλος, κομβικής σημασίας είναι η ισόρροπη, κατά το δυνατόν, περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας με πρόβλεψη για την δημιουργία κατάλληλων ενεργειακών υποδομών που θα διευκολύνουν την εισαγωγή και διαφορετικών πηγών ενέργειας σε αποκεντροποιημένο επίπεδο.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις απαντήσεις του ΙΕΝΕ στο ερωτηματολόγιο της Διαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα στο Πλαίσιο του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού.

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

WEC

Energy Community

Eurelectric

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2019 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron