Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Το ΙΕΝΕ Συμμετείχε στο Connected Cars Conference 2018

Ημ/νία δημοσίευσης: Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018

Ο ερευνητής του ΙΕΝΕ, Αλέξανδρος Περέλλης, συμμετείχε στο συνέδριο Connected Cars Conference 2018, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 24 Οκτωβρίου. Ειδικότερα, ο κ. Περέλλης, μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης μελέτης του ΙΕΝΕ με θέμα "Προοπτικές για την Αγορά Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες", παρουσίασε τις προκλήσεις της ηλεκτρικής κινητικότητας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τα περιβαλλοντικά οφέλη που θα μπορούσαν να επιτευχθούν με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, καθώς και τους τρόπους που η ενδεχόμενη μετάβαση στα Η/Ο θα μπορούσε να επηρεάσει την τοπική οικονομική δραστηριότητα.

Επιπλέον, ο κ. Περέλλης κατέδειξε πιθανές προκλήσεις για το σύστημα παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τη μαζική κυκλοφορία ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε ένα σενάριο χειρότερης περίπτωσης για την φόρτιση του συστήματος εντός ώρας, με ταυτόχρονη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και αναμενόμενο αριθμό καταναλωτών βάσει επιλεγμένων σεναρίων.

Επιπλέον, ο ερευνητής του ΙΕΝΕ ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου σχετικά με την ηλεκτρική κινητικότητα, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στην έκδοση ενός διμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου και σε διάφορες έρευνες για την παρακολούθηση της τεχνολογίας και της ανάπτυξης της αγοράς των Η/Ο.

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

WEC

Energy Community

Eurelectric

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2019 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron