Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Συμμετοχή του ΙΕΝΕ στη Δημόσια Διαβούλευση του ΥΠΕΝ για τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό

Ημ/νία δημοσίευσης: Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018

Μετά από πολύμηνη προετοιμασία, ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο, το Σχέδιο για τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό, με τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στην οποία τέθηκε, να ολοκληρώνεται στις 7 Δεκεμβρίου.

Από τη διαβούλευση θα προκύψει το τελικό κείμενο, το οποίο θα υποβληθεί, εν συνεχεία, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας μας, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στις οποίες, εκτός από την ενίσχυση του μεριδίου των ΑΠΕ, προβλέπεται και η δραστική αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας, με στοχευμένες δράσεις στον κτιριακό τομέα και τις μεταφορές.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρωταρχικός στόχος της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής είναι η βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα από το στάδιο της παραγωγής έως την τελική χρήση, με την ταυτόχρονη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας, έτσι, στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Η χώρα συμμετέχει δυναμικά στη διεθνή προσπάθεια για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σημαντικό μέρος των οποίων προέρχεται από τον ενεργειακό τομέα.

Στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διαβούλευση συμμετείχε και το ΙΕΝΕ με σχόλια και παρατηρήσεις. Ενδεικτικά, οι παρεμβάσεις του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης συνοψίζονται ως εξής:

Όσον αφορά τους κεντρικούς ποσοτικούς στόχους του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, έως το 2030, αυτοί θα πρέπει να περιλαμβάνουν και έναν ακόμη, ο οποίος κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός σε επίπεδο εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού και αφορά στην ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Ειδικότερα, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, τα επόμενα χρόνια, για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας. 

Για αυτό το λόγο, το ΙΕΝΕ προτείνει τη μείωσή της από το σημερινό επίπεδο του 73,6% (2016) στον τρέχοντα μέσο όρο της ΕΕ, δηλ. περί το 54% έως το 2030. Επίσης, μετά την οριστικοποίηση του ΕΣΕΚ, προτείνεται η εκπόνηση του «Σχεδίου Εφαρμογής», για την επίτευξη των στόχων του. Βασική επιδίωξη πρέπει να είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους για την οικονομία και τους καταναλωτές και η μεγιστοποίηση του οικονομικού και κοινωνικού οφέλους (απασχόληση, εγχώριες κατασκευαστικές δραστηριότητες, κλπ).

Τέλος, το ΙΕΝΕ συμπεραίνει ότι το Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα παρουσιάζει ένα και μόνο βασικό σενάριο δράσεων, χωρίς εναλλακτικές επιλογές, ενώ απουσιάζουν πλήρως αναλύσεις ευαισθησίας, με τη διακύμανση βασικών παραμέτρων που επηρεάζουν σημαντικά το εθνικό ενεργειακό σύστημα. Υπό το πρίσμα αυτό, το ΙΕΝΕ προτείνει να συμπεριληφθεί τουλάχιστον ένα εναλλακτικό σενάριο για το ενεργειακό μέλλον της χώρας καθώς και μια ανάλυση ευαισθησίας, η οποία να παρουσιάζει, σαφώς, τις επιπτώσεις της απόκλισης από τους στόχους του σχεδίου για το ενεργειακό σύστημα.

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

WEC

Energy Community

Eurelectric

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2019 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron