Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Το IENE Ολοκλήρωσε Μελέτη με θέμα: «Προμήθεια Φυσικού Αερίου στη ΝΑ Ευρώπη και ο Βασικός Ρόλος του LNG»

Ημ/νία δημοσίευσης: Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Το Ινστιτούτο ανάρτησε σήμερα την τελευταία του μελέτη, η οποία εστιάζει στην τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές της προμήθειας φυσικού αερίου στη ΝΑ Ευρώπη και τον σημαντικό ρόλο του LNG. Η μελέτη, η οποία ολοκληρώθηκε νωρίτερα το 2018 και έκτοτε έχει αναθεωρηθεί, καλύπτει πρωτίστως τις συνθήκες ζήτησης και προσφοράς φυσικού αερίου, οι οποίες μαζί με τα κρίσιμα ζητήματα αποθήκευσης φυσικού αερίου εξετάζονται σε παγκόσμια και περιφερειακή βάση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο LNG λόγω της αυξανόμενης σημασίας του για την ασφαλή λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου διαφόρων χωρών και λόγω του δυνητικά κρίσιμου ρόλου του στην ανάπτυξη της αγοράς και την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Υπό το πρίσμα αυτό, εξετάζονται όλα τα τρέχοντα και προγραμματισμένα διασυνοριακά έργα φυσικού αερίου μαζί με τους κυριότερους εθνικούς αγωγούς φυσικού αερίου που βρίσκονται σήμερα υπό κατασκευή ή βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης.

Επιπλέον, υπάρχει εκτενής αναφορά στη δυνατότητα δημιουργίας τόσο εθνικών όσο και περιφερειακών κόμβων εμπορίας φυσικού αερίου ( gas trading hubs) σε αντιστοιχία με παρόμοιους κόμβους φυσικού αερίου που λειτουργούν σήμερα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Αναμένεται ότι η δημιουργία ενός τέτοιου περιφερειακού κόμβου θα διευκολύνει σημαντικά το εμπόριο φυσικού αερίου και, κατά συνέπεια, θα ενισχύσει την περιφερειακή ενοποίηση της αγοράς και τον ανταγωνισμό, συμβάλλοντας εν τέλει στη διατήρηση των τιμών σε λογικά επίπεδα προς όφελος των καταναλωτών.

Οι στόχοι της μελέτης μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

1. Να εξετάσει την κατάσταση του παρελθόντος, αλλά και την τρέχουσα όσον αφορά την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου, καθώς και τις αγορές φυσικού αερίου επιλεγμένων χωρών της ΝΑ Ευρώπης (δηλ. Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία και ΠΓΔΜ), αλλά και την Ιταλία και την Ουκρανία, με συγκεκριμένη αναφορά στον τρόπο με τον οποίο αναμένεται ότι θα διαμορφωθούν όλες αυτές οι αγορές τα επόμενα χρόνια,

2. Να εξετάσει την κατάσταση του παρελθόντος, αλλά και την τρέχουσα όσον αφορά την παγκόσμια αγορά LNG, καθώς και την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, με ειδική αναφορά στον τρόπο με τον οποίο αναμένεται ότι θα διαμορφωθούν όλες αυτές οι αγορές κατά τα προσεχή έτη,

3. Να αναλύσει όλα τα σημαντικά υφιστάμενα και προγραμματισμένα έργα υποδομής φυσικού αερίου στη ΝΑ Ευρώπη (π.χ. διασυνοριακοί και εθνικοί αγωγοί φυσικού αερίου, εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου και τερματικούς σταθμούς LNG),

4. Να αναλύσει τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και πώς αυτές αναμένεται να επηρεάσουν την ισορροπία των περιφερειακών αγορών φυσικού αερίου,

5. Να επισημάνει την ανάδειξη έργων FSRU και τον στρατηγικό τους ρόλο στην ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας, με ιδιαίτερη αναφορά σε σχετικά έργα στη ΝΑ Ευρώπη (δηλ. Τουρκία, Ελλάδα, Κροατία),

6. Να εξετάσει τις δυνατότητες δημιουργίας ενός κόμβου εμπορίας φυσικού αερίου ( gas trading hub) στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή,

7. Να εξετάσει τις υφιστάμενες και πιθανές νέες πηγές χρηματοδότησης για προγραμματισμένα έργα φυσικού αερίου στη ΝΑ Ευρώπη,

8. Να παρουσιάσει μία συνολική αξιολόγηση της διάστασης της ενεργειακής ασφάλειας στη ΝΑ Ευρώπη και την ίδια στιγμή να υπογραμμίσει τον στρατηγικό ρόλο του LNG με ιδιαίτερη αναφορά στα έργα FSRU.

Η μελέτη, η οποία χρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από χορηγίες των μελών του Ινστιτούτου, είναι διαθέσιμη σε πλήρη μορφή στη διεύθυνση: www. iene. eu στη κατηγορία των «Μελετών».

 

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

WEC

Energy Community

Eurelectric

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2019 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron