Μελέτες ΙΕΝΕ

Gas Supply in SE Europe and the Key Role of LNG

Ημ/νία δημοσίευσης: Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

Gas Supply in SE Europe and the Key Role of LNG


An IENE Study Project (M46)

Final Report,Athens, December 2018

Contributors:

Costis Stambolis, Executive Director, IENE
Dimitris Mezartasoglou, Head of Research, IENE


Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2024 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron