Μελέτες ΙΕΝΕ

Gas Supply in SE Europe and the Key Role of LNG

Ημ/νία δημοσίευσης: Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

Gas Supply in SE Europe and the Key Role of LNG


An IENE Study Project (M46)

Final Report,Athens, December 2018

Contributors:

Costis Stambolis, Executive Director, IENE
Dimitris Mezartasoglou, Head of Research, IENE


Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

WEC

Energy Community

Eurelectric

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2020 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron