Ομιλίες-Παρουσιάσεις ΙΕΝΕ

"Prospects for the Electric Vehicle Market and Business Opportunities With Special Reference to SE Europe and Greece”, Connected Cars - Conference, Anais Club, Varibobi 24 October 2018

Ημ/νία δημοσίευσης: Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

/articlefiles/connected cars - presentation a perellis.pptx

Presentation by: Mr. Alexandros Perellis, Research Associate, IENE


Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

WEC

Energy Community

Eurelectric

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2020 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron