Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Το ΙΕΝΕ Συμμετείχε Ενεργά στο Συνέδριο “Energy Transitions 2019” του Chatham House στο Λονδίνο

Ημ/νία δημοσίευσης: Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

Στις 18 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το ετήσιο συνέδριο "Energy Transitions 2019" που διοργάνωσε το Royal Institute of International Affairs, ευρέως γνωστό ως Chatham House. Το συνέδριο, το οποίο υποστηρίχθηκε από το IENE, διαρθρώθηκε σε τέσσερις κύριες συνεδρίες.

Η πρώτη συνεδρία διερεύνησε τα ζητήματα ανατροπών και καινοτομίας ( disruption and innovation) στην βιομηχανία ενέργειας θέτοντας προς συζήτηση τον κρίσιμο ρόλο των νέων τεχνολογιών, την εισαγωγή νέων παικτών στην αγορά και την αναγκαία μεταρρύθμιση των πολιτικών και των στρατηγικών που θα βοηθήσουν στην προσαρμογή αυτής της νέας ενεργειακής αγοράς. Ειδική αναφορά έγινε στη σύνδεση ενέργειας και τεχνολογίας, στη σημασία των δεδομένων και στις διασυνδέσεις.

Η δεύτερη συνεδρία εξέτασε διάφορες πτυχές της ηλεκτροκίνησης και της επίδρασής της στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Η αρχιτεκτονική και η διαφάνεια των δεδομένων ( data architecture και data transparency), η ευελιξία του συστήματος και οι διασυνδέσεις μεταξύ των αγορών επισημάνθηκαν μεταξύ άλλων ενώ αναλύθηκαν τα παραδείγματα της Δανίας και της Νορβηγίας.

Η τρίτη συνεδρία επικεντρώθηκε στην προσβασιμότητα στην ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη για μεγάλης κλίμακας συστήματα και δίκτυα διανομής, ενώ εξετάστηκε πιο αναλυτικά η Κίνα. Η επιτροπή επεσήμανε επίσης τη χαμηλή εκπροσώπηση των αναπτυσσόμενων χωρών στη χάραξη πολιτικών, την ανάγκη αλλαγής της πολιτικής νοοτροπίας και τη σημασία της ένταξης των νεοεισερχομένων στην αγορά.

Η τέταρτη συνεδρία έδωσε μία εικόνα των επενδύσεων υπό το πρίσμα της μετάβασης του ενεργειακού τομέα. Το πάνελ αναφέρθηκε στους κινδύνους, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την προσαρμογή των επιχειρηματικών στρατηγικών και των επιχειρηματικών μοντέλων στη νέα πραγματικότητα. Η υπόθεση της Νιγηρίας διερευνήθηκε περαιτέρω.

Γενικά, το " Energy Transitions 2019" ήταν ένα συνέδριο υψηλού επιπέδου το οποίο παρείχε μια ολοκληρωμένη εικόνα των νέων παικτών της ενεργειακής αγοράς, των νέων τεχνολογιών και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Εάν προκύπτει ένα γενικό συμπέρασμα από τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν είναι ότι τα δεδομένα ( data) θα διαδραματίσουν έναν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στη βιομηχανία ενέργειας του μέλλοντος και ότι η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας και αποδοχή των νέων, μη παραδοσιακών παικτών της αγοράς.

Το ΙΕΝΕ έλαβε ενεργά μέρος στο "Energy Transitions 2019" με την Knowledge Officer κα Αλίνα Γουργιώτη η οποία ταξίδεψε στο Λονδίνο ειδικά για να συμμετάσχει σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση για την ενεργειακή πολιτική.

 

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

WEC

Energy Community

Eurelectric

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2019 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron