Ενεργειακή Επικαιρότητα

ΡΑΕ: Η Καθυστέρηση να Διορθώσει το Τέλος Διανομής Φ.Α. Λόγω Αυθαίρετης Οριζόντιας Τιμολόγησης Απειλεί την Ελλάδα με Παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Ημ/νία δημοσίευσης: Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019

Η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί για άλλη μια φορά στη θέση του κατηγορουμένου, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αυτή τη φορά με αφορμή τη στάση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) έναντι όλων των ζητημάτων που άπτονται της εγχώριας ενεργειακής αγοράς.Η υπόθεση αφορά στην επίσημη καταγγελία που έχει υποβάλει η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας στις 30 Ιουνίου του 2016, σχετικά με την επιβολή προσωρινού τέλους Διανομής δικτύου φυσικού αερίου.

Το προσωρινό τέλος ύψους 4 ευρώ ανά μεγαβατώρα είχε επιβληθεί δια νόμου το καλοκαίρι του 2015και εφαρμόστηκε για 16 μήνες για όλους τους βιομηχανικούς καταναλωτές φυσικού αερίου, ανεξαρτήτως προφίλ, με την ΡΑΕ να έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τον προσδιορισμό του.

Όμως, τον Νοέμβριο του ιδίου έτους, η ρυθμιστική αρχή καθόρισε τα τελικά τιμολόγια διανομής, τα οποία χώριζαν σημαντική διαφορά (υπερέβαιναν το 100% για σχεδόν το σύνολο των ενεργοβόρων βιομηχανιών) σε σύγκριση με το προσωρινό τέλος. Εκείνο τον μήνα, ηΕΒΙΚΕΝ ζήτησε με επιστολή της από τη ΡΑΕ να ασκήσει την αρμοδιότητά της και να προβεί σε συμψηφισμό, καθότι ήταν προφανές πως αρκετές επιχειρήσεις χρεώθηκαν αδίκως τις υψηλότερες τιμές που επέφερε η οριζόντια χρέωση της ΡΑΕ

Στο σημείο αυτό έγκειται το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Αντί η ΡΑΕ να ασκήσει τα καθήκοντα του ρυθμιστή και να αποκαταστήσει τη διαφορά, η διοίκησή της επέλεξε να θέσει το ζήτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας με σειρά επιστολών, από την DG Energy, να την ενημερώσει για τις θέσεις της. Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της ΕΕ ανταποκρίθηκε, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα των θέσεων της ΕΒΙΚΕΝ.

Πιο συγκεκριμένα η ΡΑΕ ζήτησε από την DG Energy να διευκρινίσει: το εάν είχε αρμοδιότητα να παρέμβει και να διορθώσει την επίπτωση από το προσωρινό τιμολόγιο, εάν η ύπαρξη καθεστώτος παρέκκλισης εμπόδιζε τη ΡΑΕ να προβεί στην άσκηση της αρμοδιότητάς της και τέλος, εάν στην περιοχή της Στερεάς, όπου δεν υπήρχε καθεστώς παρέκκλισης θα μπορούσε να προβεί σε διόρθωση από το 2011, ερωτώντας εάν η εφαρμοζόμενη χρέωση πριν τον Αύγουστο του 2015 μπορεί να θεωρηθεί ως προσωρινή.

Στην πραγματικότητα, με την παρελκυστική τακτική της, η ΡΑΕ επιχείρησε να παραπέμψει το πρόβλημα της διόρθωσης των τιμολογίων στις ελληνικές καλένδες, με απώτερο σκοπό να μην υποχρεωθεί να επιστρέψει χρήματα προς τις βιομηχανίες, η ΔΕΔΑ.

Η τακτική της ΡΑΕ έγινε πρόδηλη από το τελευταίο ερώτημα, στο οποίο η DG Energy απάντησε ότι «το καθεστώς τιμολόγησης, πριν από το 2015, δε συνιστά προσωρινή τιμολόγηση διότι απορρέει ευθέως από τις συμβάσεις τηςΔΕΠΑμε τις ΕΠΑ, χωρίς παρέμβαση το νομοθέτη ή της ΡΑΕ.»

Η συνολική απάντηση της DG Energy είναι η ακόλουθη:

«Το καθεστώς τιμολόγησης πριν από τις 14/8/2015 δεν συνιστά προσωρινή τιμολόγηση κατά την έννοια της διάταξης των άρθρων 41 παρ. 10, της Οδηγίας 2009/73 και 15 παρ. 4 του Ν. 4001/2011, πρωτίστως διότι απορρέει ευθέως από τις συμβάσεις της ΔΕΠΑ με τις ΕΠΑ, χωρίς καμία παρέμβαση από πλευράς νομοθέτη ή της Αρχής σας, στο περιεχόμενο των συμβάσεων και πιο συγκεκριμένα στον μαθηματικό τύπο βάσει του οποίου προσδιοριζόταν το τέλος πρόσβασης στο δίκτυο διανομής. Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 27/12/2005, έως και τις 14/8/2015, η χρέωση κατά την πρόσβαση στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου ήταν συμβατικά καθορισμένη και προέκυπτε με βάση τον αντίστοιχο μαθηματικό τύπο που περιλάμβαναν οι συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου, που είχε συνάψει η ΔΕΠΑ με τις ΕΠΑ, πριν από τις 15/3/2002.»

Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, η Ρυθμιστική Αρχή φέρεται έτοιμη να αποφασίσει, παραβλέποντας τη ρητή απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της ΕΕ, κάτι που θα οδηγήσει, νομοτελειακά, στην εκκίνηση της διαδικασίας παράβασης, (infringement) η οποία, με τη σειρά της, αποτελεί το πρώτο στάδιο για την παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την συνεπαγόμενη καταδίκη της ακόμη και με την επιβολή υψηλού χρηματικού προστίμου.

Το χρονοδιάγραμμα των πρωτοβουλιών της ΕΒΙΚΕΝ:

H EBIKEN τον Ιούνιο του 2016 κατέθεσε επίσημη καταγγελία στη DG Energy (CHAP 2016/02265)
H ΡΑΕ από 1/12/2016 ενέκρινε τιμολόγια διανομής χωρίς να ασκήσει την αρμοδιότητα της για διόρθωση λόγω απόκλισης των μόνιμων τιμολογίων ως προς τα προσωρινά
η ΕΒΙΚΕΝ με επιστολή της ΡΑΕ 9/11/2016 ζήτησε από τη ΡΑΕ να ασκήσει την αρμοδιότητα της
Η ΡΑΕ με επιστολή της 31.1.2017 στην DG Εnergy ζήτησε διευκρινήσεις ως προς την αρμοδιότητα της
Η DG energy τοποθετήθηκε με επιστολή της στις 11.04.2017
26.06.2017 η ΡΑΕ κάνει ακρόαση
12/10/2017 η ΕΒΙΚΕΝ ζητάει ενημέρωση
05/02/2018 η ΕΒΙΚΕΝ στέλνει επιστολή στη ΡΑΕ ζητώντας τι γίνεται
9/2/2018 η DG Energy ζητάει ενημέρωση από ΡΑΕ
23/03/2018 η ΡΑΕ ζητάει επιπλέον διευκρηνήσεις από την DGEnergy
18/04/2018 η ΡΑΕ ενημερώνει την ΕΒΙΚΕΝ περί αποφάσεων ολομέλειας θέτοντας θέμα παρέκλισης
23/04/2018 η ΕΒΙΚΕΝ ζητάει την απόφαση της ολομέλειας
30/07/2018 η DG Εnergy απαντάει καθοριστικά τοποθετούμενη σε όλα , ακόμη και στο θεμα των παρεκλίσεων
25/01/2019 η ΡΑΕ ζητάει απόψεις ...................... και προχωράει σε αυθαίρετη ερμηνεία των απόψεων της Επιτροπής
11/02/2019 η ΕΒΙΚΕΝ στέλνει τις απόψεις της

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2020 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron