Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Το ΙΕΝΕ Συμμετείχε με Σχόλια στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ Σχετικά με την Απλοποίηση των Διαδικασιών Χορήγησης Άδειας Παραγωγής από ΑΠΕ

Ημ/νία δημοσίευσης: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019

To Iνστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) δηλώνει παρών στο δημόσιο διάλογο για τα καίρια ενεργειακά θέματα των ημερών μας. Αυτή τη φορά συμμετείχε στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ που αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης άδειας παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, η προσπάθεια της ΡΑΕ στρέφεται στην απλοποίηση κάποιων διαδικασιών σε ένα θεσμικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από την πολυνομία και την ασφυκτική γραφειοκρατία αδειοδοτικών διαδικασιών μακράν της Ευρωπαϊκής πρακτικής. Ενδεχομένως, οι προτεινόμενες αλλαγές να μετριάσουν τον φόρτο της ΡΑΕ, αλλά αυτό δεν λύνει τα συσσωρευμένα προβλήματα του θεσμικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, που περιλαμβάνει ακόμη και ανώριμες ή και εξωτικές τεχνολογίες.

Τα σχόλια του ΙΕΝΕ επί της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ έχουν ως εξής:

1. Όπως έχει τονίσει και παλαιότερα το ΙΕΝΕ, για κάθε μορφή ΑΠΕ χρειάζεται ένα αυτοτελές θεσμικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει την τεχνολογία, το οποίο ανταποκρίνεται στα ειδικά χαρακτηριστικά, όπως γίνεται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

2. Η ΡΑΕ υιοθετεί τις θέσεις για κορεσμένο δίκτυο των διαχειριστών, οπότε τίθεται φραγμός στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και αυτό, εφόσον εξακολουθεί, θα γενικευθεί πολύ σύντομα ώστε να παγώσουν οι εφαρμογές. Η επιβεβλημένη θέση είναι η υποχρεωτική σύνδεση με την αναζήτηση της κατάλληλης λύσης.

3. Σχετικά με την Άδεια Παραγωγής που εκδίδεται από την ΡΑΕ, υπάρχουν αμφιβολίες για την αναγκαιότητά της. Η ΡΑΕ θεωρεί ότι «αποτελεί απλά εφαλτήριο για την εκκίνηση και προώθηση της διαδικασίας αδειοδότησης των έργων». Η πρότασή μας είναι να υπάρχει μια τέτοια διαδικασία από την ΡΑΕ για τα μεγάλα έργα στρατηγικής σημασίας για το ηλεκτρικό σύστημα, πάνω από μια ισχύ, π.χ. πάνω από 30 MW. Όλα τα άλλα, πχ. < 30 MW, θα έχουν μόνο την διαδικασία αδειοδότησης των έργων, όπου η ΡΑΕ θα έχει πλήρη πρόσβαση για την συνολική εικόνα των εξελίξεων στη χώρα για τις ΑΠΕ.

4. Βάσει των ανωτέρω, προτείνεται η πλήρης κατάργηση της Άδειας Παραγωγής για εφαρμογές κάτω των 30 MW.

5. Η ΡΑΕ πρέπει να απαλλαγεί από τον μεγάλο φόρτο των αδειοδοτήσεων και να επικεντρωθεί στο κύριό της έργο, ώστε να δώσει και τις προοπτικές για τον επιτυχή μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα.

6. Επειδή οι ΑΠΕ θα αποτελέσουν την κύρια ενεργειακή πηγή ηλεκτρισμού στο εγγύς μέλλον, θα πρέπει η ΡΑΕ να λάβει την πρωτοβουλία για ριζικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που θα συμβάλλει στην απρόσκοπτη ανάπτυξη των εφαρμογών.

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

WEC

Energy Community

Eurelectric

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2020 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron