Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

ΙΕΝΕ: Αναρτήθηκε ο Ετήσιος Απολογισμός 2018 και η Επισκόπηση Δραστηριοτήτων A’ Εξαμήνου 2019

Ημ/νία δημοσίευσης: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Οι πολυποίκιλες δραστηριότητες του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) παρατίθενται σε μια ενιαία έκδοση υπό τον τίτλο «Ετήσιος Απολογισμός 2018 και Επισκόπηση Δραστηριοτήτων A’ Εξαμήνου 2019» που αναρτήθηκε προσφάτως. Σκοπός της είναι η έγκυρη και λεπτομερής καταγραφή των δράσεων του ΙΕΝΕ και απευθύνεται κυρίως, στις εταιρείες- μέλη του, στα τακτικά μέλη του και τους εταίρους του Ινστιτούτου καθώς και σε θεσμικούς παράγοντες, σε κοινωφελή και άλλα ιδρύματα, καθώς και σε κυβερνητικές υπηρεσίες και εποπτευόμενους από αυτές οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειών, των Δήμων και των Αναπτυξιακών Εταιρειών.

Με τον Ετήσιο Απολογισμό ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται το έργο που επιτελεί το ΙΕΝΕ, τόσο από πλευράς τακτικής ενημέρωσης που αποστέλλεται στα μέλη του και η οποία αποτελεί βασική δραστηριότητα του Ινστιτούτου, όσο και σε ότι αφορά στο μελετητικό και ερευνητικό έργο του, για την Ελλάδα αλλά και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Στον Ετήσιο Απολογισμό περιγράφεται η δραστηριότητα του ΙΕΝΕ στο χώρο των εκδηλώσεων και συνεδρίων, μέσω των οποίων τα μέλη του αποκτούν πρόσβαση σε εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά και σε διαπιστευμένα στελέχη και εισηγητές του ενεργειακού τομέα, ενώ συμμετέχουν σε υψηλού επιπέδου συζητήσεις με σημαίνοντα στελέχη της ενεργειακής αγοράς, αλλά και της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Το δεύτερο μέρος της έκδοσης μέρος επικεντρώνεται στο ερευνητικό και μελετητικό έργο του Ινστιτούτου που αποτελεί ίσως μία από τις πλέον σημαντικές δραστηριότητες του.

Η παράθεση στοιχείων από τις μελέτες που ολοκληρώθηκαν, αποκαλύπτουν, στο σύνολό του, το εύρος και το βάθος του έργου που έχει επιτελεσθεί. Επιπλέον, παρέχονται στοιχεία για τις τρέχουσες και μελλοντικές ερευνητικές εργασίες, καθώς και για τον προγραμματισμό για την επόμενη διετία. Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά για τα Συνέδρια και τις λοιπές εκδηλώσεις που οργανώνει το Ινστιτούτο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΝΑ Ευρώπης, όπως επίσης και για το εκπαιδευτικό έργο του.

Συνοπτικώς, ο Ετήσιος Απολογισμός παρέχει στον αναγνώστη μία ολοκληρωμένη εικόνα των δράσεων του ΙΕΝΕ, που αναδεικνύεται σε ένα περιφερειακό οργανισμό, μοναδικό στην ΝΑ Ευρώπη και ως μια ανεξάρτητη ενεργειακή δεξαμενή σκέψης (think tank).

Ο απώτερος στόχος του Ινστιτούτου είναι να συμβάλλει στις διεργασίες, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στην Ν.Α. Ευρώπη, που αφορούν στην εκλογικευμένη παραγωγή και συνετή εκμετάλλευση και χρήση ενέργειας, από όλες τις δυνατές πηγές - συμβατικές και ανανεώσιμες - καθώς και νέες πηγές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον, έτσι ώστε να εξυπηρετείται η στρατηγική της E.E. για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που βασίζεται στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος, από κοινού με τους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι τομείς του ενεργειακού τομέα που καλύπτει το IENE συμπεριλαμβάνουν τους εξής: Ενεργειακή Πολιτική/Ενεργειακός Σχεδιασμός, Παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, έξυπνα δίκτυα και αποθήκευση, Έρευνα, παραγωγή και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, Διύλιση, αποθήκευση και εμπορία πετρελαιοειδών, Μεταφορά αποθήκευση και εμπορία φυσικού αερίου, Αξιοποίηση των AΠE για μεγαλύτερη διείσδυση στο ενεργειακό ισοζύγιο, Συγκρότηση και λειτουργία αγοράς ενέργειας, Διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων σε σχέση με την παραγωγή και χρήση ενέργειας, Καθαρές τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής, Ενέργεια και Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή, Μεταφορές και ενέργεια, Ενεργειακή αποδοτικότητα και προηγμένες τεχνολογίες χρήσης και διαχείρισης Θέρμανσης, ψύξης & δροσισμό κτιρίων, κτήρια μηδενικών, ή χαμηλών εκπομπών CO2.

Το ΙΕΝΕ προσδίδει, παράλληλα μεγάλη σημασία στη δημιουργία επαφών με θεσμικά όργανα και οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και επιστημονικά ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης αλλά και ευρύτερα. Με την ενεργή παρουσία του στην ΝΑ Ευρώπη αλλά και διεθνώς, έχει καταφέρει να οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με ανεξάρτητα ινστιτούτα και οργανισμούς όπως το International Energy Agency (IEA), World Energy Council (WEC), JRC (Ολλανδία), Energy Community (Βιέννη), BBSPA (Βουλγαρία), Energy Management Institute (EMI) (Βουλγαρία), AERS (Σερβία), ROEC (Ρουμανία), BPIE (Βέλγιο), EPG (Ρουμανία), EIHP (Κροατία), IICEC (Sabanci University/ Turkey), The Oxford Institute for Energy Studies (OIES) (UK), SEA Consulting (Τίρανα) κ.α Χάρη στις ανωτέρω συνεργασίες το ΙΕΝΕ αποβλέπει στο να καταστεί μια γέφυρα ενεργειακής επικοινωνίας μεταξύ των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, ενισχύοντας και υποστηρίζοντας τις προσπάθειες και τα σχέδια επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή των Βαλκανίων.

Τέλος, η οργάνωση, σε τακτική βάση, ημερίδων, συνεδρίων, workshops καθώς και περιφερειακών συναντήσεων υψηλού επιπέδου αποτελεί μία από τις βασικές δραστηριότητες του ΙΕΝΕ. Κατά μέσο όρο το Ινστιτούτο οργανώνει 8-10 εκδηλώσεις κατ’ έτος, ορισμένες από τις οποίες γίνονται στην Ελλάδα και αρκετές στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Οι περισσότερες από τις εκδηλώσεις οργανώνονται από το ίδιο το ΙΕΝΕ ενώ ορισμένες συνδιοργανώνονται με τοπικούς φορείς ιδιαίτερα στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Το 2018 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 14 εκδηλώσεις, 10 στην Ελλάδα και 4 στο εξωτερικό.

 

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

WEC

Energy Community

Eurelectric

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2020 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron