Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Σχόλια ΙΕΝΕ επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την «Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας, Εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και Στήριξη των ΑΠΕ»

Ημ/νία δημοσίευσης: Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

Το ΙΕΝΕ χαιρετίζει την πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ να θέσει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας, Εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και Στήριξη των ΑΠΕ». Το Ινστιτούτο συμμετείχε, με σχόλια στη διαδικασία που ξεκίνησε στις 7 Νοεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται αργά το βράδυ της 11ης Νοεμβρίου.

Μεταξύ αυτών, στο άρθρο 19 του υπό διαβούλευση κειμένου γίνεται αναφορά στην Λειτουργική Ενίσχυση Διαφορικής Προσαύξησης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Στις απαιτούμενες προϋποθέσεις θα πρέπει να υπάρξει προσθήκη της κατηγορίας των κυψελών καυσίμων. Επίσης, υπάρχει έλλειψη γενικής αναφοράς σε πλωτές κατασκευές, όπως πλωτές ανεμογεννήτριες και γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος από θαλάσσια κύματα, καθώς και η δημιουργία ενός πιο λεπτομερούς και εις βάθος κανονισμού με μακροχρόνια προοπτική.

Επίσης στο άρθρο 6 το ΙΕΝΕ ζητεί να συμπεριληφθεί πρόβλεψη εθελουσίας εξόδου του προσωπικού της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε., της Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ και στο άρθρο 7, να συμπεριληφθεί πρόβλεψη μετακίνησης του προσωπικού της Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. και της Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε. προς ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ Ανανεώσιμες αλλά και από ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ Ανανεώσιμες προς την ΔΕΗ.

Ακόμη, στο Άρθρο 16, το Ινστιτούτο θεωρεί πως ο καλύτερος τρόπος για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ είναι να προχωρήσει με το αρχικό σχέδιο, δηλ. την δημιουργία μιας holding company και στη συνέχεια την διάθεση μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω IPO, εισπράττοντας με αυτόν τον τρόπο το μεγαλύτερο δυνατό τίμημα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, με την όλη διαδικασία να είχε ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του επόμενου έτους. Η εισαγωγή μετοχών της ΔΕΠΑ στο ελληνικό χρηματιστήριο θα τονώσει την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και το ίδιο το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από μια δύσκολη περίοδο όπου το ένα delisting ακολουθούσε το άλλο.

Τέλος, στο Άρθρο 27 και στην παράγραφο 2 που ενσωματώνει το Άρθρο 134Β του ν. 4001/2011, στην παράγραφο 5 (134Β), αναφέρεται ότι οι ΦΟΣΕΦΗΟ δύναται να συμβάλλονται απευθείας με χρήστες Η/Ο μη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης. Ωστόσο, η σύμβαση μεταξύ χρηστών Η/Ο και ΦΟΣΕΦΗΟ σε ιδιωτικές υποδομές φόρτισης δεν περιγράφεται. Επειδή μια σειρά μελετών εκτιμούν την ενέργεια ζήτησης φόρτισης των οικιακών σημείων φόρτισης ως την πλειονότητα του εγχώριου φορτίου φόρτισης Η/Ο και δεδομένου ότι με την εισαγωγή της τεχνολογίας V2G στο μέλλον οι υπηρεσίες εξισορρόπησης όσον αφορά τους συγκεκριμένους καταναλωτές θα είναι δύο ροών, είναι σαφές ότι η σχέση αυτή πρέπει να αποσαφηνιστεί.

Το ΙΕΝΕ Προτείνει, είτε (α) να επιτρέπεται η παρεμβολή των ΦΕΥΦΗΟ μεταξύ των τελικών καταναλωτών ιδιωτικών (οικιακών) σημείων φόρτισης και των ΦΟΣΕΦΗΟ ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες φόρτισης με ανταγωνιστικά τιμολόγια αυτών του οικιακού ηλεκτρικού ρεύματος και ταυτόχρονα να αποζημιώνονται οι καταναλωτές για τις υπηρεσίες εξισορρόπησης που προσφέρουν (εκκαθάριση στο μετρητή του σημείου φόρτισης), είτε (β) να υπογράφεται διμερές συμβόλαιο μεταξύ του ΦΟΣΕΦΗΟ και των ιδιοκτητών ιδιωτικών (οικιακών) σημείων φόρτισης για την αποζημίωση των υπηρεσιών εξισορρόπησης που αυτοί προσφέρουν.  

 

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2020 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron