Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Το ΙΕΝΕ Συμμετείχε Ενεργά στο Πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

Ημ/νία δημοσίευσης: Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019

Συμμετέχοντας στην δημόσια διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα το ΙΕΝΕ κατέθεσε τα σχόλιά του πάνω στο κείμενο του Σχεδίου. Ύστερα από επεξεργασία του κειμένου του ΕΣΕΚ από την Διοικούσα Επιτροπή του Ινστιτούτου σε συνεργασία με τους Προέδρους των Επιστημονικών Επιτροπών του ΙΕΝΕ, τα σχόλια του Ινστιτούτου κατατέθηκαν το πρωί της 16ης Δεκεμβρίου. Στις 9/12 είχε προηγηθεί ειδική συνάντηση των προέδρων των Επιστημονικών Επιτροπών του ΙΕΝΕ καθώς και της Επιτροπής Ηλεκτρισμού, υπό την προεδρία του Ανδρέα Πετροπουλέα, με αποκλειστικό θέμα την ανταλλαγή απόψεων για το νέο ΕΣΕΚ και την διατύπωση σχολίων και παρατηρήσεων.

Οι γενικές προτάσεις του ΙΕΝΕ επικεντρώνονται στην ανάγκη διατύπωσης απτών μέτρων για επίτευξη των στόχων των ΑΠΕ αντί γενικών κατευθυντήριων γραμμών , στην εκτενέστερη αναφορά στα υγρά καύσιμα και στο φυσικό αέριο μέσω ξεχωριστών υποκεφαλαίων που θα πρέπει να προστεθούν καθώς και την διενέργεια επιχειρησιακής έρευνας (operation al research) και σχεδίων εφαρμογής (implementation plans) που θα συντελέσουν στην επιτυχή επίτευξη των στόχων.

Οι ειδικότερες προτάσεις αφορούν στην επίτευξη των στόχων υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, την αξιοποίηση των μεγάλων υδροηλεκτρικών με ταμιευτήρες και την πρόσθεση ξεχωριστών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο με την εισαγωγή κατάλληλης νομοθετικής ρύθμισης. Επίσης, επισημαίνεται η ανάγκη για την αναβάθμιση του στόχου ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης των δημοσίων κτιρίων, την προστασία έναντι κυβερνοεπιθέσεων στο προτεινόμενο ψηφιοποιημένο ενεργειακό σύστημα, την ενσωμάτωση τεχνολογιών συστημάτων παγίδευσης και ενταφιασμού CO2 (CCS/CCU) σε συνδυασμό με τα μέτρα απολιγνιτοποίησης, την χωροθέτηση των ΑΠΕ, την χρήση υδρογόνου ως βασικού ενεργειακού καυσίμου καθώς και εκτενέστερη αναφορά στο φυσικό αέριο ως βασικό εναλλακτικό καύσιμο στην ηλεκτροπαραγωγή ικανό για την εξασφάλιση φορτίων βάσης, και την αναθεώρηση προς τα άνω των στόχων για την αξιοποίηση γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας για παραγωγή ηλεκτρισμού. Στόχος της πολιτικής πρέπει επίσης να αποτελέσει το ανταγωνιστικό κόστος των ΑΠΕ και η επικέντρωση σε δράσεις που παρουσιάζονται ελπιδοφόρες στον ορατό χρονικό ορίζοντα.

Τα εκτενή σχόλια του ΙΕΝΕ περιλαμβάνουν προτάσεις για την ενημέρωση τοπικών κοινωνιών σχετικά με τον ενεργειακό μετασχηματισμό μέσω της εκπαίδευσης, την απολιγνιτοποίηση, τον ρόλο των υγρών καυσίμων στην ενεργειακή μετάβαση, καθώς και την ανταγωνιστικότητα, την ενεργειακή ασφάλεια και τις επενδύσεις. Διαβάστε αναλυτικότερα τα σχόλια του ΙΕΝΕ ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: http:// www. opengov. gr/ minenv/? c=27975

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2020 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron