Άρθρα-Αναλύσεις

Ο ΑΔΜΗΕ Εξετάζει τις Προοπτικές Εισόδου του στην Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ημ/νία δημοσίευσης: Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2019

Του Αδάμ Αδαμόπουλου

Η αποθήκευση ενέργειας, που αποτελεί ζωτικής σημασίας παράμετρο για την εξισορρόπηση του Συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού κατά την επόμενη δεκαετία. Η αποθήκευση είναι απαραίτητη στο νέο χάρτη της Ενέργειας, που θα χαρακτηρίζεται από την αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο εγχώριο μείγμα, σε ποσοστό 35%, έως το 2030, όπως προβλέπεται από το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Καθώς η ηλεκτροπαραγωγή από τις ΑΠΕ είναι ανεξέλεγκτη (uncontrollable) - πιο γνωστή με τον αλγοριθμικό όρο «στοχαστικότητα»- και επομένως δεν μπορεί να προγραμματιστεί παρά μόνο εν μέρει, από τον παραγωγό, κρίνεται απαραίτητη η εγκατάσταση κεντρικών και διεσπαρμένων μονάδων που θα αποθηκεύουν την καθαρή ενέργεια που δεν θα καταναλώνεται άμεσα, κατά τρόπο ώστε το πλεόνασμα της παραγωγής να συμβάλλει στην ασφάλεια της τροφοδοσίας και κατ’ επέκταση, την ευστάθεια του συστήματος.

Ακριβώς σε αυτό τον τομέα επιθυμεί να αναλάβει ενεργό ρόλο ο ΑΔΜΗΕ, του οποίου η διοίκηση φέρεται να προσανατολίζεται να καταθέσει πρόταση προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), με την οποία θα ζητά, το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διαμορφωθεί για την εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων αποθήκευσης, να επιτρέπει και τη δική του δραστηριοποίηση στον τομέα, που επί του παρόντος παραμένει σχεδόν αναξιοποίητος στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των έργων αντλησιοταμίευσης της ΔΕΗ στην Ικαρία και το σχέδιο για τη μετατροπή του Άη Στράτη σε «πράσινο» νησί.

Το ΥΠΕΝ έχει ήδη ανακοινώσει πως το νέο έτος θα καταρτίσει το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα ισχύει για τις μονάδες αποθήκευσης, με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή να αναμένει πως υπό τις νέες κανονιστικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, θα μπορεί να προγραμματίσει τη δραστηριοποίησή του στον τομέα. Στόχος του ΑΔΜΗΕ είναι να αναπτύξει στοχευμένες εφαρμογές αποθήκευσης, με σκοπό την αναβάθμιση της μεταφορικής ικανότητας του δικτύου μεταφοράς, την παροχή υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, καθώς και τη συμβολή στην επάρκεια και εφεδρεία εκτάκτων αναγκών, στα διασυνδεδεμένα νησιά. Είναι χαρακτηριστικό της σοβαρότητας με την οποία προσεγγίζει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής το ζήτημα, το γεγονός ότι μελετά από τώρα, την πιθανότητα να αναλάβει και την υλοποίηση μονάδων αποθήκευσης, που είναι υψηλού κόστους, πιθανώς, σε συνεργασία με ιδιώτες.

Ο ΑΔΜΗΕ δεν είναι ο μόνος διαχειριστής συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρισμού που φιλοδοξεί να εισέλθει και στον κλάδο αποθήκευσης, καθώς πολλές ομοειδείς εταιρείες στην Ευρώπη εξετάζουν τη δική τους είσοδο στην αγορά αποθήκευσης.

Ειδικότερα ο ΑΔΜΗΕ, εξετάζει την εγκατάσταση συστημάτων μικρής κλίμακας στα διασυνδεδεμένα νησιά, προκειμένου να μπορεί, σε επείγουσες περιπτώσεις, να ελέγχει πιο αποτελεσματικά τα τοπικά δίκτυα και να εξασφαλίσει, για επαρκές χρονικό διάστημα, την ηλεκτροδότηση ενός νησιού σε περίπτωση που προκύψει βλάβη της διασύνδεσης και, υπό αυτή την έννοια, θα μειώσει δραστικά το ρόλο που διαδραματίζουν οι μονάδες ψυχρής εφεδρείας.

Για δε το ηπειρωτικό δίκτυο, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής μελετά την ανάπτυξη συστημάτων κεντρικής αποθήκευσης, μεσαίου μεγέθους, ή και μεγάλης δυναμικότητας, όπως είναι τα αντλησιοταμιευτικά, σε συνεργασία με ιδιώτες. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά τις υφιστάμενες γραμμές μεταφοράς και να βελτιώσει τη μεταφορική ικανότητα του δικτύου του.

 

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2020 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron