Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Παρά την Επιδημία του Κορονοϊού, το IENE Λειτουργεί Κανονικά Παρέχοντας Χρήσιμη και Αναγκαία Πληροφόρηση

Ημ/νία δημοσίευσης: Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020

Καθώς διανύουμε την τέταρτη εβδομάδα σε συνθήκες καραντίνας, το Ινστιτούτο συνεχίζει να λειτουργεί καθημερινά παρέχοντας αναγκαία πληροφόρηση και αναλύσεις για τον ενεργειακό τομέα και ειδικότερα για τις ενεργειακές αγορές της ΝΑ Ευρώπης.

Εκτός από το προσωπικό ασφαλείας που εργάζεται από τα γραφεία του ΙΕΝΕ στο κέντρο της Αθήνας, όλοι οι ερευνητές και οι αναλυτές του Ινστιτούτου ευρίσκονται σε καθεστώς τήλε- εργασίας και διατηρούν τακτική επαφή μεταξύ τους και με τη διοίκηση μέσω email και Skype. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα στο Ινστιτούτο να συνεχίσει την έρευνα και τις μελέτες του, αλλά και να εστιάσει στην προετοιμασία και την υλοποίηση της τακτικής ροής πληροφόρησης που προσφέρει στα μέλη του.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, το ΙΕΝΕ απέστειλε στα μέλη του το πλήρες εύρος της τακτικής του ενημέρωσης. Σε αυτή περιλαμβάνεται η εβδομαδιαία ενεργειακή ανασκόπηση «Weekly Energy Review» (τεύχος 209), η οποία απεστάλη στις 2 Απριλίου, το SE Europe Energy Market Watch, το οποίο αποτελεί μέρος του ενημερωτικού δελτίου SEE Energy Briefing (τεύχος Μαρτίου 306) που απεστάλη στις 6 Απριλίου, και το SEE Electricity Market Analysis (τεύχος 75) το οποίο απεστάλη στις 8 Απριλίου. Επιπροσθέτως, τη Δευτέρα 6 Απριλίου, το Ινστιτούτο κυκλοφόρησε την εβδομαδιαία ανάλυση της Ελληνικής Ενεργειακής Αγοράς (τεύχος 128) ενώ στις 7 Απριλίου απέστειλε τη μηνιαία ανάλυση (τεύχος 129) της ίδιας αγοράς. Εν τω μεταξύ, συνεργάτες του ΙΕΝΕ συγκεντρώνουν και αξιολογούν στοιχεία για μία νέα μηνιαία έκδοση που θα αναφέρεται στις αγορές φυσικού αερίου της ΝΑ Ευρώπης και η οποία πρόκειται να λανσαρισθεί το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους.

Επιπλέον, το ερευνητικό προσωπικό του Ινστιτούτου, με την υποστήριξη εξωτερικών συνεργατών, είναι πλήρως προσηλωμένο στην προετοιμασία του SEE Energy Outlook 2020, η έκδοση του οποίου έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο Οκτώβριο. Είκοσι περίπου εξωτερικοί εμπειρογνώμονες συμμετέχουν ήδη στην προετοιμασία αυτής της μεγάλης μελέτης αναφοράς, η οποία έπεται της αντίστοιχης που δημοσίευσε το ΙΕΝΕ το 2017. Μεταξύ άλλων, το Outlook θα περιλαμβάνει τα Ενεργειακά Προφίλ 15 Χωρών τα οποία ετοιμάζονται από συνεργάτες του ΙΕΝΕ οι οποίοι εργάζονται με έδρα τις αντίστοιχες χώρες τους.

Αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται η επόμενη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ινστιτούτου που θα πραγματοποιηθεί μέσω Skype το απόγευμα της 14ης Απριλίου.

Επίσης, σχεδιάζεται η παρουσίαση μιας σημαντικής μελέτης, που πρόσφατα ολοκλήρωσε το ΙΕΝΕ, προς τις συμμετέχουσες εταιρείες και θα πραγματοποιηθεί μέσω Webex αμέσως μετά το Πάσχα.

Αυτή η μελέτη, η οποία διεξήχθη με την υποστήριξη έξι μεγάλων ελληνικών ενεργειακών και βιομηχανικών εταιρειών, ολοκληρώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες, και εξετάζει τις «Ενοποιημένες Αγορές Ηλεκτρισμού στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη, τον Ρόλο των Διεθνών Διασυνδέσεων Ηλεκτρισμού και τον Αντίκτυπο στη Βιομηχανία». Αμέσως μετά την παρουσίασή της, το ΙΕΝΕ θα εκδώσει μια συνοπτική έκθεση (executive summary) της εν λόγω μελέτης υπό τη μορφή Working Paper.

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2020 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron