Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Τέσσερα νέα Εταιρικά Μέλη Εντάχθηκαν στο IENE

Ημ/νία δημοσίευσης: Κυριακή, 31 Μαΐου 2020

Νέες εταιρείες και οργανισμοί προσχώρησαν ως εταιρικά μέλη στο ΙΕΝΕ από τις αρχές του έτους. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται ο μεγάλος όμιλος αποθήκευσης πετρελαίου VTTI Ltd, στο Βασιλικό Κύπρου, η EYΔΑΠ, η EM Tech, εταιρεία εφαρμογών διαστημικού λογισμικού και η Eurobank, o κορυφαίος τραπεζικός όμιλος με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και τηn ΝΑ Ευρώπη. Oι εν λόγω εταιρικές οντότητες διατηρούν ισχυρά συμφέροντα στον ενεργειακό τομέα και συμμετέχουν σε μια σειρά έργων που σχετίζονται με την ενέργεια σε ολόκληρη την περιοχή. Η διοίκηση του ΙΕΝΕ επιθυμεί να καλωσορίσει θερμά τα νέα εταιρικά μέλη και προσβλέπει στη στενή συνεργασία με τα στελέχη τους, για την καλύτερη κατανόηση και προώθηση των ενεργειακών θεμάτων στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθεί μια σύντομη πληροφόρηση σχετικά με τις δράσεις κάθε μίας από τις ανωτέρω εταιρείες:

(α) Η VTTI είναι μια διεθνής εταιρεία ενέργειας που αποθηκεύει, διαχειρίζεται και συνδέει τις ροές πετρελαίου ανά τον πλανήτη. Διαθέτει 17 τερματικούς σταθμούς αποθήκευσης πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων η μονάδα στο Βασιλικό της Κύπρου είναι μια από τις πιο πρόσφατες. Ο τερματικός σταθμός λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2014 και είναι ο πρώτος του είδους του στην Ανατολική Μεσόγειο.

(β) Η EM Tech είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται σε καινοτόμες εφαρμογές τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής λογισμικού, με έδρα στην Αθήνα και καταστήματα, στην Γερμανία και στην Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία ασχολείται επιτυχώς με διάφορα έργα Έρευνας και Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών για εφαρμογές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

(γ) Η ΕΥΔΑΠ, Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Αθήνας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία του είδους της στην Ελλάδα και εξυπηρετεί περίπου 4.400.000 πελάτες (2.160.000 υδρόμετρα), ενώ το μήκος των των αγωγών νερού ανέρχεται σε 14.000 χλμ. Ο τομέας αποχέτευσης εξυπηρετεί 3.500.000 κατοίκους, με αγωγούς αποχέτευσης συνολικού μήκους περίπου 9.500 χλμ. Η ΕΥΔΑΠ ιδρύθηκε το 1980 μετά τη συγχώνευση του τότε προμηθευτή νερού στην Αθήνα και τον Πειραιά "Ελληνική Εταιρεία Ύδατος" (ΕΕΠ Α.Ε.) και του "Οργανισμού Αποχέτευσης Περιφέρειας Αθηνών" (ΟΑΠ Α.Ε.). Το 1999, η ΕΥΔΑΠ πήρε την παρούσα νομική μορφή της, καθώς όλα τα κύρια περιουσιακά της στοιχεία - φράγματα, δεξαμενές, υδατόπυργοι, αντλιοστάσια και όλες οι άλλες εγκαταστάσεις που επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά νερού σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας - μεταφέρθηκαν στην εταιρεία Παγίων EΥΔΑΠ, παραμένοντας έτσι υπό τον έλεγχο του ελληνικού κράτους. Τον Ιανουάριο του 2000, η ​​ΕΥΔΑΠ Α.Ε. εισήχθη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το τελευταίο διάστημα η ΕΥΔΑΠ εκδήλωσε ενδιαφέρον για την ενέργεια καθώς είναι σημαντικός καταναλωτής και επιδιώκει, επίσης, να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες παραγωγής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών εφαρμογών.

(δ) Η Eurobank, είναι ένας εύρωστος χρηματοοικονομικός οργανισμός που δραστηριοποιείται σε 6 χώρες. Ο Όμιλος αναπτύσσει χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, εστιάζοντας στους πελάτες και τις ανάγκες τους. Προσφέρει εξελιγμένες επιλογές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ο Όμιλος Eurobank λειτουργεί με διαφάνεια, οικοδομεί αξιοπιστία και εφαρμόζει σύγχρονες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Η Eurobank Ergasias Services and Holdings SA αποτελεί την μητρική εταιρεία του ομίλου Eurobank. Είναι εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και διατηρεί ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, την Σερβία, την Βουλγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Όμιλος Eurobank διαθέτει (στοιχεία από 31.12.2019):

· 64,8 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά περιουσιακά στοιχεία

· 674 υποκαταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

· 13.456 εργαζόμενους

Οι δραστηριότητες του Ομίλου Eurobank περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπως:

· Λιανική και επιχειρηματική τραπεζική, Επενδυτική τραπεζική, Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίου, Διαχείριση ρευστού και υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς, Χρηματοδοτική μίσθωση, Factoring (χρηματοδότηση, διαχείριση και ασφάλιση απαιτήσεων) και forfaiting (χρηματοδοτήσεις εξαγωγικών δραρτηριότήτων), Υπηρεσίες συναλλαγών και Υπηρεσίες ακινήτων.

Ο Όμιλος Eurobank υποστηρίζει, επίσης, τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Υποστηρίζει ενεργά την κοινωνία, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα των νέων, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα.

Με την πάροδο των ετών, ο Όμιλος Eurobank παρείχε χρηματοδότηση για πολλά μεγάλου και μεσαίου μεγέθους ενεργειακά έργα στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα.

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2020 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron