’ρθρα-Αναλύσεις

Διεθνής Διαγωνισμός για Πιλοτικό Έργο Μετατροπής του ’η Στράτη σε «Πράσινο» Νησί

Ημ/νία δημοσίευσης: Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020

του Αδάμ Αδαμόπουλου

’λλο ένα επενδυτικό γιοφύρι της ’ρτας μπαίνει, επιτέλους, σε φάση υλοποίησης, σε μια σαφή ένδειξη ότι η νέα ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Κυβέρνηση καθώς και οι συναφείς δημόσιοι φορείς και οργανισμοί ξαναβάζουν στην πρίζα το πρόγραμμα για τη μετατροπή του Αγίου Ευστρατίου, σε Πράσινο νησί. Έτσι, το ΚΑΠΕ, προκήρυξε, την περασμένη Πέμπτη 4/5,  διεθνή διαγωνισμό για το ερευνητικό-πιλοτικό έργο «’η Στράτης-Πράσινο Νησί», ύστερα από την υπογραφή σχετικής υπουργικής απόφασης από τον Υφυπουργό ΠΕΝ, Γεράσιμο Θωμά.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ΚΑΠΕ, η υπουργική απόφαση, από κοινού με αυτή που εκδόθηκε από την ΡΑΕ, λίγες ημέρες νωρίτερα, ορίζουν, κατά παρέκκλιση του ισχύοντος καθεστώτος, το ειδικό θεσμικό πλαίσιο που απαιτείται για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου και τη διαχείριση του ηλεκτρικού συστήματος του Αγίου Ευστρατίου. Ο διαγωνισμός διεξάγεται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και θα είναι ενεργός έως τις 5/8/2020.

Το ερευνητικό-πιλοτικό έργο που προκηρύσσεται αποτελεί το κυριότερο μέρος μιας ευρύτερης Πράξης που περιλαμβάνει παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και επιδεικτικού χαρακτήρα πράσινες μεταφορές σε μικρή κλίμακα. Το έργο στοχεύει σε πολύ μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ, άνω του 85%, στο ηλεκτρικό σύστημα του Αγίου Ευστρατίου, με ταυτόχρονη κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των αναγκών θέρμανσης των κατοίκων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός υβριδικού συστήματος από ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1,0 MW, αποτελούμενο από ανεμογεννήτρια και φωτοβολταϊκό σταθμό σε αναλογία 4:1, μαζί με συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες.

Επίσης, θα κατασκευαστεί σταθμός μετατροπής της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας των ΑΠΕ σε θερμική ενέργεια, η οποία θα αποθηκεύεται σε δεξαμενές ζεστού νερού. Τέλος, θα κατασκευαστεί δίκτυο τηλεθέρμανσης σε ολόκληρο τον οικισμό για τη διανομή του ζεστού νερού, το οποίο θα συνδεθεί με τις κεντρικές θερμάνσεις των κατοίκων, οι οποίοι στο σύνολό τους έχουν εκδηλώσει και εγγράφως το ενδιαφέρον τους να συνδεθούν με την τηλεθέρμανση. Σήμερα, οι ηλεκτρικές ανάγκες  του νησιού καλύπτονται από τον τοπικό σταθμό της ΔΕΗ που λειτουργεί με diesel, ενώ η θέρμανση της πλειονότητας των κατοικιών  και των λοιπών κτηρίων παρέχεται  από λέβητες πετρελαίου. 

Τη λειτουργία του υβριδικού συστήματος μετά την ολοκλήρωσή του, θα αναλάβει ένας νέος φορέας διαχείρισης, ο οποίος θα συσταθεί από το ΚΑΠΕ και το Δήμο για το σκοπό αυτό, με πιθανή συμμετοχή και τρίτου εταίρου. Προς αυτή τη κατεύθυνση, υπήρξαν πρωτοβουλίες από πλευράς ΚΑΠΕ και πρόταση προς τη ΔΕΗ για συμμετοχή στον φορέα, της οποίας η Διοίκηση ανταποκρίθηκε, κατ’ αρχάς, θετικά.

Το νέο υβριδικό σύστημα θα αλλάξει την ενεργειακή εικόνα του νησιού, καθώς θα έχει προτεραιότητα έναντι του σταθμού της ΔΕΗ, ο οποίος θα περιοριστεί στο ελάχιστο (15%), διατηρώντας όμως τη σημερινή του μορφή για λόγους εφεδρείας. Τα λειτουργικά αποτελέσματα (σε τεχνολογικό, διαχειριστικό και θεσμικό επίπεδο) αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς παραδείγματα συνδυασμού υβριδικού συστήματος ΑΠΕ με τηλεθέρμανση σε αυτόνομο σύστημα είναι σχεδόν ανύπαρκτα παγκοσμίως. Παράλληλα, η ανάπτυξη και λειτουργία του έργου θα επιφέρει μείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής (λόγω της επιδότησης), σημαντική μείωση των δαπανών θέρμανσης, καθώς και έμμεσα οικονομικά οφέλη για τους κατοίκους του ακριτικού νησιού. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της ΡΑΕ, ο ’η Στράτης είναι το μοναδικό νησί του Αιγαίου που εξαιρείται από την υποβρύχια ηλεκτρική διασύνδεση με το ΕΣΜΗΕ, συνεχίζοντας την μέχρι τώρα αυτόνομη πορεία ανάπτυξης του ηλεκτρικού του συστήματος, έχοντας λάβει υπόψη και το προς υλοποίηση έργο.

Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα-επιχειρηματικότητα- καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους. Το έργο, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για λογαριασμό του Δήμου Αγίου Ευστρατίου, με την επιστημονική υποστήριξη του ΕΜΠ, τυγχάνει καθολικής αποδοχής και υποστήριξης από την πολιτεία και ιδίως από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ενώ το στηρίζει έμπρακτα και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Με αυτό τον τρόπο απεγκλωβίζεται από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας το σχέδιο που είχε ανακοινώσει πριν από ολόκληρα 11 χρόνια ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης με σκοπό τη δημιουργία ενός νησιού που θα είναι ενεργειακά αυτάρκες και οι ανάγκες του θα καλύπτονται κατά 100% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κυρίως φωτοβολταϊκά και αιολικά. Ο ’η Στράτης επελέγη κατ’ αρχάς για το μικρό μέγεθός του (τον κατοικούν περίπου 270 άνθρωποι) και κατά δεύτερο για τις περιορισμένες ενεργειακές ανάγκες του, με την ετήσια ζήτηση να ανέρχεται σε περίπου 1.500 μεγαβάτ και τη μέση ημερήσια κατανάλωση στα περίπου 4 μεγαβάτ.

Στόχοι του έργου, πέραν της επίτευξης της διείσδυσης ΑΠΕ άνω του 85% είναι:

  • Η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού έργου, πρωτότυπου σε παγκόσμιο επίπεδο, που θα επιτυγχάνει πολύ υψηλή διείσδυση ΑΠΕ για την ταυτόχρονη κάλυψη της ηλεκτρικής και θερμικής ζήτησης του ΜΔΝ, με όλα τα συνακόλουθα περιβαλλοντικά οφέλη
  • Η απόκτηση εμπειρίας για την μελλοντική υλοποίηση ανάλογων έργων σε άλλα αντίστοιχα ΜΔΝ.
  • Η λειτουργία συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (συστήματα συσσωρευτών), τα οποία μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί κυρίως σε επιδεικτικές εφαρμογές, σε πραγματικό σύστημα και η αξιολόγηση της ομαλής συνεργασίας τους με μη ελεγχόμενους σταθμούς ΑΠΕ (π.χ. αιολικά και Φ/Β) και μονάδες συμβατικού καυσίμου.
  • Η ανάπτυξη μεθοδολογιών διαχείρισης ελεγχόμενων ηλεκτρικών φορτίων.

Παράλληλα, το ΚΑΠΕ αναλαμβάνει να υλοποιήσει, έναν  Υβριδικό Σταθμό (ΥΒΣ) παραγωγής ηλεκτρικής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, αποτελούμενο από μία ανεμογεννήτρια ισχύος 800-900 kW, ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 150-250 kW και συσσωρευτές 1 MW και χωρητικότητας 2.5 MWh, ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεθέρμανσης με χρήση ΑΠΕ, και με την μετατροπή της ενέργειας από ηλεκτρική σε θερμική να εκτελείται μέσω ηλεκτρικών λεβήτων, συνολικής ισχύος 800 kW που θα καλύπτει τις ανάγκες σε θέρμανση χώρων και σε θερμό νερό χρήσης των κτηρίων του οικισμού του Αγ. Ευστράτιου.

Τέλος, αναλαμβάνει να προβεί σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των δημοτικών κτηρίων καθώς και επιδεικτικές παρεμβάσεις στις μεταφορές, όπως και στη δημιουργία υποδομής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με παράλληλη προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων  για μεταφορές εξοπλισμού και του προσωπικού της κοινότητας καθώς και για ενοικίαση κ.α.

(από energia.gr, 12 Ιουνίου 2020)

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2020 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron