Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Συμμετοχή ΙΕΝΕ στη Δημόσια Διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την Ηλεκτροκίνηση

Ημ/νία δημοσίευσης: Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Συμμετέχοντας ενεργά στην δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), το ΙΕΝΕ κατέθεσε τα σχόλιά του πάνω στο κείμενο του νομοσχεδίου υπό τον τίτλο: «Μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών: Μέτρα προώθησης και λειτουργία της αγοράς ηλεκτροκίνησης».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του προς διαβούλευση νομοσχεδίου, οι προτεινόμενες διατάξεις έχουν ως σκοπό τη διαμόρφωση ενός ενιαίου, συστηματικού και ολοκληρωμένου πλαισίου της αγοράς ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα για την προώθηση και διείσδυση των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης χαμηλών εκπομπών έως 50γρ. CO2/χλμ.

Απώτερος στόχος αποτελεί η μετάβαση στην κινητικότητα των χαμηλών εκπομπών, όπως έχει αποτυπωθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), καθώς και στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20ης Ιουλίου του 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την κινητικότητα των χαμηλών εκπομπών», στην οποία τονίζεται η ανάγκη μείωσης των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από τις μεταφορές που βλάπτουν την υγεία του πληθυσμού και το περιβάλλον και υπογραμμίζεται ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η ηλεκτροκίνηση στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Στον σχολιασμό του, το ΙΕΝΕ υπογραμμίζει την ανάγκη προσθήκης εδαφίου ορισμού «αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα», περιγραφή προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στην συγκεκριμένη κατηγορία και σύνδεση της δραστηριότητας με συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και την πρόταση ενσωμάτωσης στο συγκριτικό εργαλείο τιμών που αναπτύσσει η ΡΑΕ ή στο Παρατηρητήριο Τιμών www.fuelprices.gr επιπλέον των κατά περίπτωση τιμών (ad hoc) που ενσωματώνονται στο Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.).

Επίσης, μεταξύ άλλων, τα απολογιστικά/λειτουργικά δεδομένα για τους εγκατεστημένους φορτιστές σε κάθε δήμο προτείνεται να είναι προσβάσιμα από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία για την ορθή εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) ή να καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας Υπουργείου-ΡΑΕ-Δημοτικών αρχών για την διάθεση των συγκεκριμένων δεδομένων για την εκπόνηση των συγκεκριμένων μελετών, όπως και η προσθήκη «όλων των χρηστών» (των ad hoc και των χρηστών συμβολαίου) στην τιμολογιακή πληροφόρηση των σημείων φόρτισης, κάτι το οποίο δεν είναι σαφές στην διατύπωση του σχετικού Σχεδίου Νόμου.

Όλα τα σχόλια του ΙΕΝΕ και άλλων φορέων στην ανωτέρω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/minenv/?p=10460

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2021 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron