Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

3ος Σεμιναριακός Κύκλος από το ΙΕΝΕ για την «Λειτουργία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας»

Ημ/νία δημοσίευσης: Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν οι δύο πρώτοι κύκλοι που οργάνωσε το ΙΕΝΕ πέρυσι για την «Νέα Αγορά Ηλεκτρισμού», το Ινστιτούτο προχωρά στην οργάνωση του Γ’ Σεμιναριακού Κύκλου, ο οποίος προγραμματίζεται για τις 15 & 16 Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στα Αγγλικά.

Τα μαθήματα θα εστιάσουν στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού και στην προσεχή έναρξη λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στο πλαίσιο εφαρμογής του Target Model, καθώς και των προβλεπόμενων αλλαγών για την μετάβαση σε μια ενιαία αγορά. Ως γνωστό η εφαρμογή του Target Model αποβλέπει στην ενοποίηση των Ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής αγοράς, στη διεύρυνση των υπό διαπραγμάτευση προϊόντων, στην αύξηση του ανταγωνισμού και τελικά προς το όφελος των καταναλωτών.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στο νέο, υπό διαμόρφωση, πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη εν’ όψει των νέων κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της σταδιακής ενοποίησης των αγορών σε περιφερειακό επίπεδο και του ανερχόμενου ρόλου των χρηματιστηρίων ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, το ειδικό αυτό εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΙΕΝΕ περιλαμβάνει τις εξής θεματικές: (α) Εισαγωγή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, (β) Εφαρμογή Target Model στην Ελλάδα, (γ) Εισαγωγή στην προθεσμιακή αγορά (forward market) – Clearing house and back office, (δ) Εισαγωγή στην ενδοημερήσια αγορά (Intraday), (ε) Εισαγωγή στην προημερήσια αγορά (Day Ahead), (στ) Εισαγωγή στην αγορά εξισορρόπησης (Balancing market), (ζ) Εισαγωγή στην προθεσμιακή αγορά (forward market) – Legal financial products και (η) Βασικά ορόσημα και κύριες προκλήσεις της νέας αγοράς ηλεκτρισμού στην Ελλάδα. Βασικός σκοπός της επιλογής των συγκεκριμένων θεματικών είναι η εμβάθυνση σε ρυθμιστικά και νομοθετικά θέματα, αλλά και ζητήματα λειτουργίας της νέας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ως αποτέλεσμα της εισαγωγής των τεσσάρων νέων αγορών.

Στους εισηγητές του σεμιναρίου συγκαταλέγονται μερικά από τα πλέον καταξιωμένα στελέχη του Ελληνικού ενεργειακού τομέα, εμπειρογνώμονες με βαθιά γνώση της αγοράς ηλεκτρισμού και εκπρόσωποι του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη εταιρειών από όλον τον ενεργειακό χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες, το πρόγραμμα και εγγραφές, παρακαλώ επισκεφθείτε το: http://www.iene.eu/en/congress/27/

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2020 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron