Άρθρα-Αναλύσεις

Παγκόσμια Τράπεζα: Ψηφιοποίηση, ΑΠΕ και Επανακατάρτιση τα Κλειδιά για την Ενεργειακή Μετάβαση στη Δυτ. Μακεδονία

Ημ/νία δημοσίευσης: Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020

του Δημήτρη Αβαρλή

Πριν λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποιούσε πως θέλει να μειώσει τις εκπομπές κατά 55% έως το 2030, ωστόσο αυτό θα απαιτούσε σύμφωνα με το πλάνο της ένα στόχο 38%-40% στις ΑΠΕ έως το 2030, γεγονός που και στη χώρα μας μεταφράζεται σε αναθεώρηση των στόχων που έχουν τεθεί, όπως επισημαίνουν αναλυτές. Στις λιγνιτικές περιοχές εντείνεται το ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα μετά τον λιγνίτη, την ώρα που παραμένουν πολλά ερωτήματα σε σχέση με το μέλλον στις συγκεκριμένες περιοχές. Η Παγκόσμια Τράπεζα δημοσίευσε τον οδικό χάρτη για την Δυτική Μακεδονία με κάποια συμπεράσματα για την ενεργειακή μετάβαση, αλλά και το μέλλον της εργασίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, ξεχωρίζει το υψηλό ποσοστό ανεργίας στην περιοχή σε σχέση με τις άλλες 40 λιγνιτικές περιοχές της Ε.Ε. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής ευκαιριών απασχόλησης, κατάρτισης και επανεκπαίδευσης για νέους, μακροχρόνια άνεργους.

Παράλληλα, επισημαίνει πως στη Δυτική Μακεδονία θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ θα πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης μονάδων αποθήκευσης ενέργειας και υδρογόνου. Τονίζει ακόμα πως η Δυτική Μακεδονία θα μπορούσε να είναι ένα ακμάζον και καινοτόμο κέντρο οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης, αξιοποιώντας το συγκριτικό της πλεονέκτημα και το κοινωνικό κεφάλαιο στο σύνολό του. Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται η διεξαγωγή μιας σειράς μελετών για τις επιλογές ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Χρειάζεται η κινητοποίηση επενδύσεων, η διεξαγωγή διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και η σύνταξη λεπτομερών μελετών για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

«Είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξει ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας της οικονομίας και της κοινωνίας. Μετά την τεχνολογική επανάσταση στις ανανεώσιμες πηγές και την αποθήκευση ενέργειας, αναμένεται ότι η επόμενη τεχνολογική επανάσταση θα είναι στη γεωργία και στον τομέα των γεωργικών τροφίμων» επισημαίνει η Παγκόσμια Τράπεζα και υπογραμμίζει πως η ψηφιοποίηση μπορεί να ωθήσει το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο, την επιχειρηματικότητα, την γνώση και την  δημιουργικότητα. Η Δυτική Μακεδονία χρειάζεται να γίνει ελκυστική για επιχειρηματίες και νέους με υψηλή ειδίκευση, αναφέρει μεταξύ άλλων διαπιστώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ημέρες η διαβούλευση και για το master plan για την απολιγνιτοποίηση τόσο στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όσο και στην Μεγαλόπολη, με τις συστάσεις και τις προτάσεις δήμων, δημοτικών παρατάξεων και περιφερειών να έχουν ήδη γνωστοποιηθεί, αποκρυσταλλώνοντας την ανησυχία που επικρατεί στις περιοχές.

(από energia.gr, 02/10/2020)

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2021 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron