Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Η Ελλάδα Αναλαμβάνει Φιλόδοξες Πρωτοβουλίες για την Αύξηση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κτηριακό Τομέα - το IENE Διοργανώνει Σημαντικό Συνέδριο τον Νοέμβριο

Ημ/νία δημοσίευσης: Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2020

 

Η ελληνική κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να αυξήσει την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των κτιρίων ανακοίνωσε ένα μεγάλο πρόγραμμα επιδότησης που καλύπτει μέχρι και 85% του κόστους των επενδύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες και μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Το πρόγραμμα "Εξοικονομώ - Αυτονομώ", με συνολικό προϋπολογισμό 850 εκατομμύρια ευρώ, στο οποίο μπορούν να συμπεριληφθούν μονοκατοικίες και πολυκατοικίες, ενσωματώνει μια απλοποιημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων που ενθαρρύνει την αυξημένη συμμετοχή των ενδιαφερομένων. Για πρώτη φορά, εκτός από παρεμβάσεις για μόνωση, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης-ψύξης κ.λπ., το πρόγραμμα θα υποστηρίξει, επίσης, παρεμβάσεις για την ενεργειακή αυτονομία κτιρίων (συστήματα ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας), υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, έξυπνα συστήματα φωτισμού και τηλεχειριζόμενα συστήματα θέρμανσης / ψύξης, αναβαθμίσεις ανελκυστήρων κ.λπ.

 

Το σύστημα διαχείρισης προγράμματος αλλάζει, επίσης, καθώς η πλατφόρμα εφαρμογών θα παραμένει ανοιχτή στο κοινό καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας για το σύνολο του 2021, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα υπερφόρτωσης του δικτύου.

 

Συνέδριο του ΙΕΝΕ για την ενεργειακή αποδοτικότητα

 

Με δεδομένο τους νέους υψηλότερους στόχους της Ε.Ε. για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα, για το έτος 2030, με την πρόσφατη αναθεώρηση της σχετικής Οδηγίας και δεδομένης της προτεραιότητας που έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση για την ενεργειακή αποδοτικότητα, το IENE θα διοργανώσει ένα μεγάλο συνέδριο στην Αθήνα, στο δεύτερο μισό του Νοεμβρίου, προκειμένου να παράσχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση και αξιολόγηση της κατάστασης, με ιδιαίτερη έμφαση στα δημόσια κτίρια, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Με τη συμμετοχή ανώτερων στελεχών από διεθνείς οργανισμούς, έμπειρα στελέχη της αγοράς και εκπροσώπους της βιομηχανίας, το συνέδριο θα επιδιώξει να χαρτογραφήσει τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα καθώς και να προβλέψει τις επερχόμενες αλλαγές σε τεχνικό και επενδυτικό επίπεδο.

 

Μεταξύ άλλων, το Συνέδριο θα εξετάσει το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο ευρωπαϊκό και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Ακόμη, θα εξετάσει τα εργαλεία χρηματοδότησης έργων ενεργειακής αποδοτικότητα και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και τον ρόλο του δημόσιου τομέα, της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων. Θα συζητηθεί επίσης ο ρόλος των τοπικών αρχών, των δημόσιων οργανισμών, των τραπεζών και των επαγγελματικών ιδρυμάτων σε σχέση με την επίτευξη των αυστηρών στόχων ενεργειακής αποδοτικότητας για τους οποίους δεσμεύονται τόσο η Ελλάδα όσο και άλλες χώρες της Ε.Ε.

 

Το συνέδριο, που είχε, αρχικά, προγραμματιστεί για τις 20 Μαρτίου, αλλά αναβλήθηκε ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορονοϊού, υποστηρίζεται από μια σειρά μεγάλες εταιρείες και τράπεζες.

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2020 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron