Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Αναρτήθηκε ο Ετήσιος Απολογισμός του ΙΕΝΕ για το 2019

Ημ/νία δημοσίευσης: Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020

Οι πολυποίκιλες δραστηριότητες του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στην Ελλάδα και στην περιφέρεια παρατίθενται σε μια ενιαία καλαίσθητη έκδοση, με τίτλο «Ετήσιος Απολογισμός 2019 και Επισκόπηση Δραστηριοτήτων A’ Εξαμήνου 2020» που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΕΝΕ.

Σκοπός του Ετήσιου Απολογισμού είναι η έγκυρη και λεπτομερής καταγραφή των δράσεων του ΙΕΝΕ τον χρόνο που πέρασε και απευθύνεται κυρίως στους εταίρους του Ινστιτούτου, στα τακτικά μέλη του, εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, στους επαγγελματίες της ενέργειας, καθώς και σε θεσμικούς παράγοντες, κυβερνητικές υπηρεσίες και εποπτευόμενους από αυτές οργανισμούς. Ο Ετήσιος Απολογισμός 2019 καλύπτει και τις δραστηριότητες του ΙΕΝΕ για το Α’ Εξάμηνο του 2020.

Με τον Ετήσιο Απολογισμό ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται το έργο που επιτελεί το ΙΕΝΕ, τόσο από πλευράς τακτικής ενημέρωσης που αποστέλλεται στα μέλη του και η οποία αποτελεί βασική δραστηριότητα του Ινστιτούτου, όσο και σε ότι αφορά στο μελετητικό και ερευνητικό έργο του, για την Ελλάδα αλλά και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Στον Ετήσιο Απολογισμό περιγράφεται η δραστηριότητα του ΙΕΝΕ στο χώρο των εκδηλώσεων, συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, μέσω των οποίων τα μέλη του αποκτούν πρόσβαση σε εξειδικευμένες γνώσεις, ενώ συμμετέχουν σε υψηλού επιπέδου συζητήσεις με σημαίνοντα στελέχη της ενεργειακής αγοράς, αλλά και της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Το δεύτερο μέρος της έκδοσης επικεντρώνεται στο ερευνητικό και μελετητικό έργο του Ινστιτούτου που αποτελεί ίσως μία από τις πλέον σημαντικές δραστηριότητες του.

Η παράθεση στοιχείων από τις μελέτες που ολοκληρώθηκαν, αποκαλύπτουν, στο σύνολό του, το εύρος και το βάθος του έργου που έχει επιτελεσθεί. Επιπλέον, παρέχονται στοιχεία για τις τρέχουσες και μελλοντικές ερευνητικές εργασίες, καθώς και για τον προγραμματισμό για την επόμενη χρονική περίοδο. Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στα Συνέδρια και στις λοιπές εκδηλώσεις που οργανώνει το Ινστιτούτο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΝΑ Ευρώπης, όπως επίσης και για το εκπαιδευτικό έργο του.

Συνοπτικά, ο Ετήσιος Απολογισμός παρέχει στον αναγνώστη μία ολοκληρωμένη εικόνα των δράσεων του ΙΕΝΕ, που ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη διεύρυνση της εταιρικής του βάσης με την συμμετοχή εταίρων από όλες τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, αναδεικνύεται σε ένα περιφερειακό οργανισμό, μοναδικό στην ΝΑ Ευρώπη, και ως μια ανεξάρτητη ενεργειακή δεξαμενή σκέψης (think tank).

Ο απώτερος στόχος του Ινστιτούτου είναι να συμβάλλει στις διεργασίες, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στην Ν.Α. Ευρώπη, που αφορούν στην εκλογικευμένη παραγωγή και εκμετάλλευση ενέργειας, από όλες τις δυνατές πηγές - συμβατικές και ανανεώσιμες - καθώς και νέες πηγές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον, έτσι ώστε να εξυπηρετείται η στρατηγική της E.E. για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μια στρατηγική βασίζεται στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος, από κοινού με τους στόχους για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

Τέλος, στον Ετήσιο Απολογισμό περιλαμβάνεται και ο ισολογισμός του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2019 όπου παρουσιάζεται μια λεπτομερής ανάλυση για τις πηγές εσόδων του ΙΕΝΕ και την κατανομή των εξόδων του.

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2020 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron