Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Συμμετοχή ΙΕΝΕ στην Διαδικτυακή ημερίδα του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ για το πράσινο υδρογόνο

Ημ/νία δημοσίευσης: Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021

Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα « Δυνατότητες και προοπτικές από τη χρήση του πράσινου υδρογόνου» διοργάνωσε το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου. Το ΙΕΝΕ συμμετείχε ενεργά και υποστήριξε την ημερίδα μέσω του Προέδρου & Εκτελεστικού Διευθυντή του, κ. Κωστή Σταμπολή, ο οποίος συντόνισε το δεύτερο Session του Συνεδρίου με τίτλο «Προοπτικές ανάπτυξης και εφαρμογές υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας του υδρογόνου στην Ελλάδα, την Κύπρο και διεθνώς».

Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε ο κ. Γιάννης Ευσταθόπουλος, Συντονιστής του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΕΝΑ, ο οποίος παρουσίασε τον νέο αυτό Κύκλο Εκδηλώσεων του ΕΝΑ με θέμα «Τεχνολογία & Κοινωνικές Ανάγκες σε συνθήκες Κλιματικής & Ψηφιακής Μετάβασης», με την ημερίδα για το υδρογόνο να είναι η πρώτη. Στόχος του Κύκλου είναι η συμμετοχή στη δημόσια συζήτηση και η ανάδειξη μιας προοδευτικής ατζέντας σε ό,τι αφορά την ενεργειακή, κλιματική και ψηφιακή μετάβαση, με την ενημέρωση της κοινής γνώμης να γίνεται από ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες με σημαντική γνώση των επιμέρους θεματικών αναφοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η ανταλλαγή ιδεών, προσεγγίσεων και καλών διεθνών πρακτικών δεν περιορίζεται στο «τι είναι τεχνολογικά εφικτό» αλλά στο τι είναι «τεχνολογικά εφικτό και κοινωνικά αναγκαίο» και με ποιον τρόπο αυτό μπορεί να επιτευχθεί με βιώσιμο, ισορροπημένο και κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

«Είναι το υδρογόνο το εναλλακτικό καύσιμο για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και την επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας; Υπό ποιες προϋποθέσεις;» ήταν το θέμα-ερώτημα της α’ Συνεδρίας της ημερίδας, με συντονιστή τον Νικόλαο Φαραντούρη, Καθηγητή της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς. «Για να κατανοηθούν η ενέργεια και το υδρογόνο κατ’ επέκταση, πρέπει να προσεγγιστούν διεπιστημονικά. Θέλουμε τα πορίσματα της επιστήμης να μας οδηγήσουν σε συμπεράσματα γύρω από τις κοινωνικές ανάγκες και την προστασία του περιβάλλοντος και αυτό τελικά είναι το ζητούμενο» ανέφερε ο κ. Φαραντούρης.

Ακολούθησε συζήτηση του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσικής Περιβάλλοντος & Τεχνολογιών Υδρογόνου, Σοφοκλή Μακρίδη, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «οι τεχνολογίες υδρογόνου είναι ώριμες για να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινότητά μας ακριβώς όπως κάθε άλλη μορφή καυσίμου είτε ως ενεργειακός φορέας είτε ως εγχώρια δυναμική», υπογραμμίζοντας ότι «χρειάζεται η πολιτική πράξη και όχι “θεωρίες” για να μετασχηματιστεί κάθε σπίτι ή εφαρμογή με πραγματικό μηδενικό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα». Πρόσθεσε ακόμη ότι «ο αγγλικός όρος, με ελληνική όμως ρίζα, “ Hydrogen Energy Autarky” («ενεργειακή αυτάρκεια υδρογόνου») είναι απολύτως εφικτός για την Ελλάδα».

Το θέμα της β’ Συνεδρίας ήταν οι «Προοπτικές ανάπτυξης και εφαρμογές υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας του υδρογόνου στην Ελλάδα, την Κύπρο και διεθνώς», με συντονιστή τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), Κωστή Σταμπολή, ο οποίος ανέφερε ότι «το υδρογόνο είναι τμήμα του ενεργειακού γίγνεσθαι και της δημιουργίας του νέου ενεργειακού τοπίου».

Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς, παρουσίασε τις στρατηγικές για τη μετάβαση της χώρας στην οικονομία του υδρογόνου, με τρεις άξονες: α) την ενεργειακή στρατηγική της ΕΕ ως το 2050, β) τη μετάβαση των νησιωτικών ενεργειακών συστημάτων και γ) τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή στρατηγική της Κύπρου για τη μετάβαση στην οικονομία του υδρογόνου.

Συνοψίζοντας, στο κλείσιμο της ημερίδας, ο Γιάννης Ευσταθόπουλος ανέδειξε τέσσερα βασικά συμπεράσματα:

· Τα παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία τα οποία παρουσιάστηκαν επιβεβαιώνουν ότι είναι διαθέσιμες πλέον εφαρμόσιμες τεχνολογίες υψηλής κοινωνικοοικονομικής αξίας οι οποίες μπορούν να καλύψουν σημαντικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας (βέλτιστη αξιοποίηση εγχώριου δυναμικού ΑΠΕ, εφαρμογές σε απομονωμένες/νησιωτικές περιοχές, πράσινη ναυτιλία, κ.λπ.)

· Το υδρογόνο ικανοποιεί μια σειρά από κριτήρια που μπορούν να το καταστήσουν τεχνολογία αιχμής για την κλιματική και ενεργειακή μετάβαση: περιβαλλοντικά και κλιματικά κριτήρια (συμβολή στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας), αναπτυξιακά και οικονομικά κριτήρια (μείωση ενεργειακού κόστους, βελτίωση ενεργειακού ισοζυγίου, «πρασίνισμα βιομηχανίας», συμβολή στην απασχόληση και στη συγκράτηση και αξιοποίηση του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού/brain gain), κοινωνικά κριτήρια (καταπολέμηση ενεργειακής φτώχειας, ενίσχυση χωρικής συνοχής) και γεωπολιτικά κριτήρια (συμβολή στην ενεργειακή ασφάλεια και αυτονομία)

· Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υδρογόνου για την επίτευξη των στόχων κλιματικής μετάβασης με δίκαιους όρους επιτάσσει τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής και την αναθεώρηση του εθνικού σχεδιασμού. Η στρατηγική αυτή καλείται, μεταξύ άλλων, να δημιουργήσει ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για το υδρογόνο, να προσδιορίσει τις εφαρμογές που θα υποστηριχθούν στον τομέα των μεταφορών, να διευθετήσει ζητήματα που αφορούν στη χωροθέτηση και ασφάλεια των υποδομών, να ενισχύσει την εγχώρια Ε&Α για την αντιμετώπιση των τεχνολογικών προκλήσεων και να διαμορφώσει κατάλληλα κίνητρα για την αξιοποίηση του υδρογόνου στον βιομηχανικό και αγροτικό τομέα, αλλά και από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

· Το υδρογόνο, όπως και οι ΑΠΕ, μπορούν να αποτελέσουν πεδίο συμπράξεων μεταξύ χωρών της ΕΕ και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, δημιουργώντας προϋποθέσεις για κοινά project με ισχυρά και αμοιβαία οικονομικά οφέλη, συνθήκες γεωπολιτικής σταθερότητας και συνεργασίας, επίτευξη των κλιματικών στόχων και προστασία της Βιοποικιλότητας.

 

Λεπτομερείς πληροφορίες για την Ημερίδα, τ o βίντεο & τις παρουσιάσεις μπορείτε να βρείτε εδώ

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2021 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron