Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Συμμετοχή ΙΕΝΕ στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΛΕΤΑΕΝ

Ημ/νία δημοσίευσης: Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021

Θετικά απέναντι στη δημιουργία υπεράκτιων αιολικών πάρκων στις ελληνικές θάλασσες τοποθετείται το ΙΕΝΕ, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της  για το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Θαλάσσιας Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά χωρίς βιαστικές ενέργειες πριν ωριμάσουν οι λύσεις στο εγχώριο περιβάλλον, ώστε να οδηγήσουν και σε προσιτό κόστος με οφέλη στην κοινωνία και στην εθνική οικονομία. Αναλυτικότερα, στην τοποθέτησή του το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης στην συγκεκριμένη δημόσια διαβούλευση της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας, τονίζει τα ακόλουθα:

Το προτεινόμενο πλαίσιο κινείται στη συνήθη πρακτική με τροποποιήσεις και προσθήκες παλαιότερων νόμων και αποφάσεων για τις ΑΠΕ, επισημαίνοντας ότι έτσι αυξάνεται η γραφειοκρατία σε μια δύσκολη και πολύπλοκη περιοχή εφαρμογών, χωρίς προηγούμενη εμπειρία στη χώρα.

Ως εκ τούτου, προτείνεται:

• Να γίνει ένα νέο, αυτοτελές θεσμικό πλαίσιο για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα με διαφορετική αντίληψη στις ισχύουσες διαδικασίες για τις ΑΠΕ, χωρίς αναφορά σε προηγούμενους νόμους και άρθρα με τροποποιήσεις (παρά μόνο για κατάργησή τους), ώστε να ισχύσουν αποκλειστικά αυτά που θα αναφέρονται στο νέο θεσμικό πλαίσιο. Θα αποτελέσει μια πρωτοβουλία για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, αξιοποιώντας τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, καθώς και τις εμπειρίες από ένα επιδεικτικό έργο που προτείνεται.

• Αποφασιστικός στόχος για ρεαλιστικές εφαρμογές είναι το κράτος να προετοιμάσει τις περιοχές για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα με προκαταρκτικές μελέτες για τη χωροθέτησή τους και με τους κανόνες που επιθυμεί να θεσπίσει, με τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού θαλάσσιου χώρου, μαζί με τους όρους σύνδεσης στο δίκτυο, σύμφωνα και με την καλύτερη διεθνή πρακτική. Εν συνεχεία, να προκηρύξει διαγωνιστικές διαδικασίες ανά περιοχή χωρίς άλλες πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την παραχώρηση με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή παραγωγής.

• Κατά προτεραιότητα θα πρέπει να επιδιωχθεί η σχεδίαση και κατασκευή ενός (ή δύο) Επιδεικτικού/Πιλοτικού Θαλάσσιου Αιολικού Πάρκου για την ανάπτυξη και εφαρμογή των νέων τεχνικών, την εκτίμηση των τεχνικών και οικονομικών 2 παραμέτρων και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, την απόκτηση εμπειριών, την βελτιστοποίηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας των επενδύσεων και τις αναγκαίες υποδομές, για τις αντίστοιχες εφαρμογές.

Οι εμπειρίες από το Επιδεικτικό/Πιλοτικό έργο θα συμβάλλουν στην καλύτερη διαμόρφωση των δύο παραπάνω δράσεων, της χωροθέτησης των Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων και την διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου των εφαρμογών.

Δεν πρέπει να γίνουν βιαστικές ενέργειες πριν ωριμάσουν οι λύσεις στο εγχώριο περιβάλλον για τις ελληνικές θάλασσες, που θα οδηγήσει και σε προσιτό κόστος με οφέλη στην κοινωνία και στην εθνική οικονομία.

Το υπουργείο πρέπει παράλληλα να εξαντλήσει τις δυνατότητες αξιοποίησης του αιολικού δυναμικού στην ξηρά με την χωροθέτηση των αιολικών πάρκων απαλλάσσοντας τους επενδυτές από τα γραφειοκρατικά εμπόδια, ώστε να γίνει η εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού χωρίς καθυστερήσεις και με αμοιβαία οφέλη σε επενδυτές, στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον, συμβάλλοντας στην ενεργειακή μετάβαση.

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2021 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron