Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Αποθήκευση Ενέργειας: Ο ρόλος της στην Προώθηση της Μεγάλης Κλίμακας Διείσδυσης ΑΠΕ

Ημ/νία δημοσίευσης: Τρίτη, 27 Απριλίου 2021

Οι εξελίξεις γύρω από την αποθήκευση ενέργειας και η άρρηκτη σχέση της με τη διείσδυση των ΑΠΕ θα βρεθούν στο επίκεντρο του διαδικτυακού Workshop με θέμα: «Ο Ρόλος της Αποθήκευσης Ενέργειας στην Προώθηση της Μεγάλης Κλίμακας Διείσδυσης ΑΠΕ» (“The Role of Energy Storage in Advancing Large Scale RES Penetration”), που διοργανώνει το IENE σήμερα, 27 Απριλίου 2021, με Lead Sponsors τις HUAWEI και SKE.

 Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν 20 εξέχοντες ομιλητές από Ελλάδα και διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ περισσότερα από 500 άτομα από την Ελλάδα και την Ευρώπη αναμένεται να παρακολουθήσουν τις εργασίες του.

 Η εκτεταμένη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα. Ωστόσο, όσο αυξάνεται το μερίδιο των ΑΠΕ, και δεδομένου του στοχαστικού χαρακτήρα των πιο ώριμων τεχνολογιών αξιοποίησης της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας, τόσο αυξάνεται και η ανάγκη για αποθήκευση, ώστε να επιτυγχάνεται εξισορρόπηση μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

 Οι τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αποκτήσει κεντρική θέση τόσο στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για την Ελλάδα, καθώς και στα αντίστοιχα Σχέδια των άλλων χωρών μελών της ΕΕ, με ορίζοντα το 2030, όσο και στη Μακροχρόνια Ενεργειακή Στρατηγική κάθε χώρας για το 2050. Στην Ελλάδα, μάλιστα, προβλέπεται σημαντική διείσδυση των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τόσο από πλευράς αντλησιοταμίευσης κατά την επόμενη δεκαετία, πέρα από τους υφιστάμενους ΥΗΣ Σφηκιάς και Θησαυρού, όσο και με συστήματα από μπαταρίες.

 Στο Workshop που διοργανώνει σήμερα το ΙΕΝΕ αναμένεται να συζητηθούν, επίσης, θέματα που αφορούν στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την περαιτέρω προώθηση μορφών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, με τις κυρίαρχες να είναι η αντλησιοταμίευση και οι συσσωρευτές (μπαταρίες). Όσον αφορά στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από το πετρέλαιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και την αποθήκευση μέσω της προώθησης εγκαταστάσεων υβριδικών σταθμών ΑΠΕ.

 Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον συγκεκριμένο κλάδο, το ΙΕΝΕ έχει ήδη εκπονήσει σχετικές μελέτες για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στο νησιωτικό χώρο σε συνδυασμό με τη λειτουργία υβριδικών συστημάτων.

 Τα ανωτέρω ζητήματα, μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν από έναν ευρύ κύκλο στελεχών και επαγγελματιών του ενεργειακού τομέα από την Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως και θέματα που έχουν σχέση με το απαραίτητο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο (που σήμερα απουσιάζει) αλλά και τη χρηματοδότηση έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ θα υπάρξει ειδική αναφορά στις προοπτικές ανάπτυξης της αποθήκευσης ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

 Στη εκδήλωση μεταξύ άλλων θα συμμετέχουν με εισηγήσεις τους οι:

 

·          Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Πρόεδρος της ΡΑΕ

·          κ. Ιωάννης Γιαρέντης, Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ

·          καθηγ. Παντελής Κάπρος του ΕΜΠ, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΕΝΕ και Πρόεδρος της Επιτροπής Υδρογόνου του ΥΠΕΝ

·          κ. Patrick Clerens, Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αποθήκευσης Ενέργειας,

·          κ. Αριστοτέλης Χαντάβας, Επικεφαλής Ευρώπης της ENEL Green Power

·          καθ . Vesna Borozan, Head of Power Systems Department, University “Sts. Cyril and Methodius”, B. Μακεδονία

·          Δρ. Ευγενία Τζαννίνη, Δικηγόρος, Δικηγορική Εταιρία Ε. Τζαννίνη και Συνεργάτες και Εταίρος του ΙΕΝΕ

·          Καθ. Ιωάννης Κ. Καλδέλλης, Αντιπρύτανης και Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

·          κ . Σταμάτης Ασημής , Key Projects & New Technologies Manager - R&D Λιθίου της Sunlight

·          κ. Μιχάλης Καρυστιανός, Διευθυντής Κλάδου Μελετών και Ανάπτυξης Συστήματος στον ΑΔΜΗΕ, κ.α.

 Για περισσότερες πληροφορίες και δωρεάν παρακολούθηση πατήστε  εδώ .

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2021 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron