Ευκαιρίες Απασχόλησης

Γραμματέας Διοίκησης

Ημ/νία δημοσίευσης: Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023

«To Iνστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (IENE) είναι ένας καθιερωμένος ερευνητικός και μελετητικός οργανισμός με έδρα στο κέντρο της Αθήνας και δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης. (βλέπε www.iene.gr και www.iene.eu). Ζητεί για άμεσο πρόσληψη έμπειρη γραμματέα για απογευματινή εργασία και Σάββατα στα γραφεία του Ινστιτούτου. Επιθυμητή εμπειρία σε παρόμοια θέση.

 

Απαραίτητα προσόντα:

· πολύ καλή γνώση Windows ( Word, Excel, Power Point),

· άριστη γνώση Ελληνικής & και καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

· προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε περιβάλλον γραφείου σε ανάλογη θέση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη

 

Υποχρεωτική η αποστολή λεπτομερούς βιογραφικού όπου πρέπει να αναφέρεται απαραίτητα η ημερομηνία γέννησης και φωτογραφία. Βιογραφικά που δεν περιέχουν τα ανωτέρω δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Τηλ: 3628457, 3640278, fax: 3646144,3616447

e- mail: marketing @iene .gr

Υπόψιν Κατερίνας Στεργίου

 

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2023 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron