Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

Συμμετοχή ΙΕΝΕ στην κλειστή συνάντηση του BPIE στις Βρυξέλλες αναφορικά με το Building Stock Observatory (BSO)

Ημ/νία δημοσίευσης: Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023

Μετά από πρόσκληση το ΙΕΝΕ συμμετείχε σε κλειστή συνάντηση με θέμα την δημιουργία του πρώτου Παρατηρητήριου Κτιρίων της ΕΕ (Building StockObservatory - BSO), που διοργάνωσε το BPIE, στις Βρυξέλλες στις 24 Μαΐου, 2023. Το ΙΕΝΕ εκπροσώπησε ο Κώστας Θεοφύλακτος, Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ενεργ. Αποδοτικότητας. 

Η συνάντηση οργανώθηκε υπό την αιγίδα της DGEnergy της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιδίωξη της ήταν να συγκεντρώσει τους τελικούς χρήστες του BSO, όπως είναι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, εμπειρογνώμονες του κλάδου, ερευνητές  και εκπροσώπους από την κοινωνία των πολιτών, για να συζητήσουν σε βάθος  την επιλογή, επικύρωση και ιεράρχηση ενός πυρήνα δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν στο υπό έκδοση BSO, που θα είναι υποχρεωτικό για το κάθε Κ-Μ της ΕΕ, στο πλαίσιο της αναθεωρημένης Οδηγίας για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων. 

Η συνάντηση ξεκίνησε με εισαγωγή-παρουσίαση του έργου από τον Διευθυντή της εταιρείας Guidehouse, που έχει αναλάβει το έργο και σε παρέμβαση για την πολιτική πλαίσιο από την Paula Rey-Garcia, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Μονάδας, DGEnergy, που αναφέρθηκε στη πολιτική «Fit-for-55» που θέτει σε λειτουργία τον στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει σημαντικές ενημερώσεις σχετικά με τη βασική νομοθεσία που σχετίζεται με τον κτιριακό τομέα: την Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα (EED), την Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RED), ενώ χαρακτήρισε ως ύψιστης σημασίας, την Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD). Η αναθεώρηση της Οδηγίας αυτής εισάγει μια σειρά από νέα στοιχεία που πρέπει να αντικατοπτρίζονται με ανάλογη βαρύτητα στο BSO, όπως:
• Κτίρια μηδενικών εκπομπών (ZEB), διάδοχος τάξη των  κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενέργειας (NZEB), με τη συμπερίληψη ρητών ορίων συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας για νέα κτίρια.
• τον ορισμό της «βαθιάς ανακαίνισης-deeprenovation».
• την εισαγωγή ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια
• τις νέες απαιτήσεις για Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (EPC)
• την απαίτηση των Κ-Μ να δημιουργήθουν βάσεις δεδομένων EPC, προσβάσιμων από το κοινό. 

Αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν σε μια ευρύτερη ομάδα προδιαγραφών με στόχο τη δημιουργία εθνικών βάσεων δεδομένων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η οποία πρέπει να αναθεωρείται  τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Το BSO βασίζεται σε κριτήρια που ορίζονται με βάση το υπάρχον  πλαίσιο πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη και τις αναμενόμενες προκλήσεις στο μέλλον. 

Οι συμμετέχοντες σχολίασαν την προεπιλεγμένη λίστα δεικτών, τα κενά στα υπάρχοντα δεδομένα και την πιθανή γεφύρωση τους, ενώ δόθηκαν συστάσεις στους υπεύθυνους για τον τρόπο ενσωμάτωσης αυτών στον υφιστάμενο BSO. Το ΒΡΙΕ δεσμεύτηκε ότι θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες σχετικά με τα νέα δεδομένα ενώ θα ακολουθήσει νέα συντονιστική συνάντηση στο τέλος του 2023.

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2024 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron