Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

IENE: Μείωση της Εγχώριας Χονδρεμπορικής Τιμής Ηλεκτρισμού και Παγίωση του LNG στο Μίγμα Εισαγωγών Φ. Αερίου τον Ιούνιο

Ημ/νία δημοσίευσης: Τρίτη, 11 Ιουλίου 2023

Στο Μηνιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του ΙΕΝΕ για τον Ιούνιο του 2023, καλύπτονται οι τελευταίες εξελίξεις της Ελληνικής ενεργειακής αγοράς. Από το συγκεκριμένο Δελτίο εξήχθησαν σημαντικά και χρήσιμα συμπεράσματα για τον περασμένο μήνα, τα οποία συνοψίζονται ως εξής:

  • Μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου τον Ιούνιο στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) τον Ιούνιο του 2023 εμφανίστηκε μειωμένη κατά 13% σε σύγκριση με τον περασμένο Μάιο και διαμορφώθηκε στα €91.49/MWh, ενώ μειώθηκε κατά 62% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2022. Σε τροχιά αποκλιμάκωσης βρίσκονται και οι τιμές στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Ελληνικού Χρηματιστήριου Ενέργειας, με την μέση τιμή για τον Ιούνιο να διαμορφώνεται στα €28.36/MWh από €33.12/MWh τον Μάιο του 2023.

  • Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή διαμορφώθηκε στις 3,843,969 MWh τον Ιούνιο του 2023, κινούμενη ανοδικά για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

  • Αυξημένη, επίσης, εμφανίζεται η χρήση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή τον μήνα Ιούνιο του 2023, καλύπτοντας το 39% του μίγματος καυσίμου, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, που ανήλθε στο 30%. Επίσης, η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και ΑΠΕ τον Ιούνιο ανήλθε σε 1,431,275 MWh και 1,361,327 MWh αντίστοιχα, ενώ από τα νερά έφτασε τις 271,643 MWh.

  • Το μίγμα καυσίμου της Ελλάδας χαρακτηρίστηκε τον περασμένο Ιούνιο από ισχυρή συμμετοχή του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ, συνεισφέροντας κατά 39% και 37% αντίστοιχα.

  • Η μέση ημερήσια εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας τον Ιούνιο του 2023 ανήλθε στις 19,343 MWh και η μέση μηνιαία εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έφτασε τις 580,291 MWh, καταγράφοντας μειωμένες εισαγωγές σε σχέση με τον Μάιο του 2023. Ομοίως, η μέση ημερήσια εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας τον Ιούνιο του 2023 ανήλθε στις 6,994 MWh και η μέση μηνιαία εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στις 209,818 MWh, καταγράφοντας αυξημένες εξαγωγές σε σχέση με τον Μάιο του 2023. Ως εκ τούτου, οι συνολικές καθαρές εισαγωγές της Ελλάδας για τον Ιούνιο του 2023 ανήλθαν σε 370,473 MWh, σημαντικά μειωμένες σε μηνιαίο επίπεδο (Μάιος 2023: 728,493 MWh).

  • Οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου της Ελλάδας για τον μήνα Ιούνιο του 2023 ανήλθαν σε 4.5 TWh, αυξημένες κατά 15% σε μηνιαία βάση και μειωμένες κατά 14% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους. Η γενική παγίωση του LNG στο μίγμα εισαγωγών φυσικού αερίου της Ελλάδας και η ειδική συνεισφορά του κατά 60% τον περασμένο Ιούνιο θεωρείται ένα από τα υψηλότερα ποσοστά των τελευταίων ετών, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο που ήδη παίζει και αναμένεται να παίξει το εν λόγω καύσιμο τα επόμενα χρόνια στο πλαίσιο απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Προσεχείς Εκδηλώσεις ΙΕΝΕ

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2023 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron