Ανακοινώσεις & Ειδήσεις ΙΕΝΕ

ΙΕΝΕ: Eκλογή Νέας Διοικούσας Επιτροπής για την Περίοδο 2023-25, Πέντε Νέοι Εταίροι και Δημιουργία Δύο Νέων Επιστημονικών Επιτροπών

Ημ/νία δημοσίευσης: Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023

Στην 35η Γενική Συνέλευση των Εταίρων του ΙΕΝΕ, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 10 Ιουνίου, στα γραφεία του Αντιπροέδρου, κ. Κων/νου Παπαμιχαλόπουλου, στη KG Law Δικηγορική Εταιρεία, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η νέα σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής, η θητεία της οποίας έληξε στα τέλη Ιουνίου.

 

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου και Εκτελεστικού Διευθυντή του Ινστιτούτου, η οποία έγινε ομοφώνως αποδεκτή από τους εταίρους, η νέα σύνθεση την Διοικούσας Επιτροπής για την περίοδο 2023-2025, έχει ως εξής:

- Πρόεδρος (εκτελεστικός): Κωστής Σταμπολής,

- Αντιπρόεδρος: Χρήστος Δήμας,

- Γενικός Γραμματέας: Κώστας Θεοφύλακτος,

Μέλη: Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος (ΔΕΠΑ), Σοφία Πολιτοπούλου (ΔΕΔΔΗΕ), Νίκος Σοφιανός (Ανεξάρτητος Ενεργειακός Σύμβουλος), Ευγενία Τζαννίνη (Δικηγορική Εταιρεία Τζανίνη και Συνεργάτες).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τους εταίρους για την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό του όπως και ο Αντιπρόεδρος Χρήστος Δήμας. Στη συνέχεια τον λόγο έλαβαν τα εκλεγμένα νέα μέλη κ.κ. Σοφία Πολιτοπούλου, Νίκος Σοφιανός και Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος, οι οποίοι ευχαρίστησαν τους εταίρους για την εκλογή τους. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος, η νέα ΔΕ θα πράξει το κατά δύναμη για να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις εργασίες του Ινστιτούτου, εμβαθύνοντας το επιστημονικό έργο, βελτιώνοντας την ποιότητα της παραγόμενης ενημέρωσης και διευρύνοντας τον κύκλο των επαφών και μελών του σε όλες τις χώρες της περιοχής, αποβλέποντας στη διεύρυνση της επιρροής του.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, η νέα ΔΕ στην 1η της συνεδρίαση, θα συζητήσει την δημιουργία δύο νέων Επιστημονικών Επιτροπών: (α) ένα International Advisory Board στο οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ξένοι εταίροι του ΙΕΝΕ αλλά και άλλοι διεθνείς παράγοντες εγνωσμένου κύρους, με πρόεδρο τον κ. Θωμά Λαμνίδη, και

(β) μία Επιτροπή για την Κυκλική Οικονομία και τα Νερά (προσωρινή ονομασία), η οποία κρίνεται αναγκαία, υπό το φως και των εξελίξεων των τελευταίων μηνών (λ. χ. βλ. διεύρυνση αντικειμένου ΡΑΕ), με πρόεδρο τον κ. Διονύση Ξένο.

Επίσης, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου, η ΓΣ αποφάσισε ομόφωνα την είσοδο πέντε (5) νέων εταίρων. Πρόκειται για τους:

- κα Λιάνα Γούτα (HELLENiQ Energy),

- Dr. Amit Mor (ECO Energy, Israel ),

- Prof. Ionut Purica (Romanian Academy of Sciences),

- κ. Θεόδωρο Τερζόπουλο ( ΔΕΔΑ),

και Dr. Halil Yurdakul Yigitgüden (τ. Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Ενέργειας, Τουρκία).

Επιπλέον, οι εταίροι ενέκριναν ομόφωνα τον Ετήσιο Απολογισμό και τον Ισολογισμό του 2022.

Ας σημεωθεί, επίσης, ότι, στο πλαίσιο της Ημερήσιας Διάταξης της ΓΣ, ο Πρόεδρος απαρίθμησε τους στρατηγικούς στόχους για την περαιτέρω ανάπτυξη του ΙΕΝΕ, οι οποίοι συνοψίζονται ως εξής:

  • Εμπέδωση και εμβάθυνση της εταιρικής βάσης (δηλ. των partners) του Ινστιτούτου σε όλες τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης προκειμένου το ΙΕΝΕ να εδραιωθεί ακόμη περισσότερο στην ευρύτερη περιοχή

  • Αναβάθμιση, εξορθολογισμό και βελτίωση της ροής των πληροφοριών (δηλ. του information feed) που αποστέλλονται στα μέλη σε τακτική βάση.

  • Περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών δυνατοτήτων του Ινστιτούτου

  • Ανάπτυξη σειράς Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για εταιρείες, οργανισμούς και τράπεζες (λ. χ. έκδοση Green Bonds)

  • Οργάνωση συνεδρίων και workshops για επίκαιρα θέματα και άλλες σχετικές εκδηλώσεις (π.χ. σεμινάρια, webinars, κλπ.)

  • Δημιουργία σειράς υψηλού επιπέδου επιμορφωτικών σεμιναρίων

  • Ενίσχυση των Επιστημονικών Επιτροπών του ΙΕΝΕ

  • Αναδιοργάνωση του μηχανισμού προβολής και δημοσιότητας

Advisory Services

Green Bonds


Εκδόσεις ΙΕΝΕ

energia.gr

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

IEA

Energy Institute

Energy Community

Eurelectric

Eurogas

Energy Management Institute

BBSPA

AERS

ROEC

BPIE

Αρχική Σελίδα | Όροι Χρήσης | Site Map | Επικοινωνία
Copyright © 2004-2024 IENE. All rights reserved.

Website by Theratron